СПІЛЬНА НАРАДА ОДУВС ТА ПРАЦІВНИКІВ ПРАКТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КАДРІВ З ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ

23 січня 2018 року згідно з Концепцією реформування системи освіти в Міністерстві внутрішніх справ України, з метою підвищення якості освітнього процесу, спрямованого на формування кваліфікованих та компетентних кадрів, в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулась спільна нарада за участю представників практичних підрозділів Національної поліції щодо підготовки кадрів з протидії наркозлочинності.

У засіданні, яке пройшло під головуванням ректора університету доктора юридичних наук генерала поліції третього рангу Івана Катеринчука, взяли участь керівники профільних кафедр вишу, а також: заступник начальника організаційно-методичного відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковник поліції Мішена Ж.В.; заступник завідувача відділу – завідувач сектору фізико-хімічних досліджень Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Єштокін В.І.; начальник Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України полковник поліції Виходець Ю.О.; начальник відділу протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області полковник поліції Бойко М.В.
Ректор університету наголосив на тому, що керівництвом МВС України наш університет визнано провідним з підготовки працівників для підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції.

«Ми розуміємо, що на шляху реформування Міністерства внутрішніх справ України підготовка високопрофесійних кадрів для підрозділів протидії наркозлочинності можлива тільки завдяки тісній співпраці між університетом та Національною поліцією України», – зазначив Іван Катеринчук.
Очільник вишу підкреслив, що одним із важливих складників даної взаємодії є якість підготовки кадрів, яка напряму залежить від чіткого розуміння всього спектру професійних компетентностей, якими повинні володіти працівники підрозділу протидії наркозлочинності Національної поліції України. Необхідно формувати у них потребу в оволодінні належним інструментарієм для подолання проблем у професійній діяльності та удосконалення навичок самоосвіти.
На порядку денному розглядалися питання щодо обговорення та адаптації змісту тематичних планів профільних навчальних дисциплін до сучасних вимог підготовки кадрів для підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції України; визначення наповнення лабораторій та спеціалізованих аудиторій необхідними навчальними матеріалами.

Окремо учасниками наради були обговорені питання щодо Концепції освітньої діяльності університету з підготовки кадрів для підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції України.
Нарада пройшла в атмосфері плідного спілкування та діалогу, обміну досвідом та прийняття спільних обґрунтованих рішень для досягнення поставлених завдань з метою якісної підготовки висококваліфікованих кадрів для підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції України.