Запобігання корупції

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

ЯКЩО У ВАС Є ДОСТОВІРНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ Одеського НДЕКЦ МВС

Ви можете надати допомогу в запобіганні і протидії корупції в Одеському НДЕКЦ МВС, повідомивши інформацію через телефонну лінію, електронну пошту, іншими засобами поштового зв’язку або на особистому прийомі:

Телефонна лінія, за якою приймаються
повідомлення про корупційні правопорушення
(в робочі дні з 8.00 до 17.00):
(048) 737-47-48

Повідомити про факт корупції (в робочі дні з 8.00 до 17.00): (066) 269-56-14

Електронна пошта: odesa@dndekc.mvs.gov.ua

Письмово (засобами поштового зв’язку,
особисто до канцелярії) на адресу:
вул. Прохорівська, 35, Одеса, 65005, Україна

ГРАФІК ПРИЙОМУ

Уповноважений з антикорупційної діяльності
Олександр Непокойчицький

Особистий прийом з питань щодо дотримання працівниками Одеського НДЕКЦ МВС вимог антикорупційного законодавства:
Понеділок з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.
Середа з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.

Надану Вами інформацію буде розглянуто, у разі якщо вона стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Інформацію буде використано Одеським НДЕКЦ МВС, як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Для встановлення правопорушень під час проведення перевірки виникає потреба додаткової інформації і може виникнути необхідність зв’язатися з Вами.

Ваша контактна інформація може бути розголошена лише за Вашою згодою, крім випадків, встановлених законом.

Для отримання відповіді на повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами Одеського НДЕКЦ МВС пропонуємо направляти повідомлення засобами поштового зв’язку із підписом (якщо повідомлення направляється через електронну пошту – із підписом у сканованому вигляді) та необхідними реквізитами: Ваше/групи осіб ім’я, прізвище, контактну інформацію (номер телефону, поштову/електронну адресу), рід занять.

ДЛЯ ПОЧАТКУ РОЗГЛЯДУ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПОВІДОМТЕ НАСТУПНЕ:

   Відповіді на питання з позначкою * є обов’язковими для надання можливості Одеському НДЕКЦ МВС України розпочати перевірку:

Вказати Ваше/групи осіб ім’я, прізвище, контактну інформацію (номер телефону, електронну адресу), рід занять, стать, вік.

* Вказати прізвище, ім’я, по батькові особи/осіб, яка ймовірно вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, її посаду та місце роботи; у чому ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.

* Чи відноситься випадок до:

 • електронних декларацій;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • інші порушення антикорупційних законів або інші службові зловживання посадовими особами Експертної служби МВС України (спробуйте зазначити категорію).

* Де і в якій області стався випадок (країна, місце, організація)?

* Коли стався випадок (час)?

* Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?

Чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?

Чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?

Чи мали місце такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв’язку із ними?

Чи надавалася перевага будь якій особі в описаному випадку? Якщо так, хто і кому надавав перевагу? Яким чином було надано перевагу?

Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?

* Чи надавалася інформація про вищезазначений випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?

Чи бажаєте Ви щось додати?

Чи маєте Ви матеріали (фото, відео, аудіо), що підтверджують випадок? Чи маєте можливість надати матеріали для встановлення порушення?

ЯКЩО ВИ Є ПРАЦІВНИКОМ Одеського НДЕКЦ МВС

Ви маєте можливість, передбачену частиною п’ятою статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», повідомляти інформацію про порушення вимог антикорупційного законодавства анонімно.

ОСОБИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ В ЗАПОБІГАННІ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАХИСТОМ ДЕРЖАВИ

Одеський НДЕКЦ МВС ВДЯЧНИЙ ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ!