Платні послуги

Одеський НДЕКЦ при МВС України надає платні послуги на підставі постанови №795 від 4 червня 2007 р. (в редакціі постанови №1098)


Графік проведення відстрілу зброї сектором балістичного обліку відділу криміналістичних видів досліджень Одеського НДЕКЦ МВС України

Понеділок – П’ятниця З 08:00 до 12:45

Видача довідок про експериментальний відстріл відбувається кожного дня з 08:00 до 15:00 обідня перерва (12:45-13:30)

З 15:00 проводиться обробка вхідної кореспонденції, та формування кулегільзотеки

Для проведення відстрілу зброї власник зброї приходить особисто та в обов’язковому порядку при собі потрібно мати:

–         Документ, що засвідчує особу (паспорт, посвідчення водія, службове посвідчення, військовий квиток, закордонний паспорт);

–         Дозвіл на зброю;

–         Зброя (чищена, та яка знаходиться в справному стані);

–         Патрони (в кількості не менше 3-х) на кожний екземпляр зброї. Для газової зброї в обов’язковому порядку використовуються холості (шумові) патрони;


ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

– Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження) та виду послуги, а також за постановою (ухвалою) суду в цивільних та господарських справах (далі – замовники).

– Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.
Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.
Прийняття плати за послуги безпосередньо працівниками підрозділів МВС та ДМС забороняється.

– У разі письмового звернення замовника щодо термінового надання послуги та можливості підрозділів МВС або ДМС надати послугу у строк до 10 днів, розмір плати збільшується на 100 відсотків.

– Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється за письмовою заявою замовника на підставі оригіналу платіжного документа та документа, що посвідчує особу.


РОЗРАХУНОК ЗА ЕКСПЕРТИЗИ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНШІ ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ

Розрахунки за виконання роботи (надані послуги) проводяться у формі попередньої (повної або часткової) оплати за фактом виконаних робіт (послуг), про що обумовлюється в договорі.
РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК
Одеський НДЕКЦ МВС України:

Одержувач: Одеський НДЕКЦ МВС України;
Розрахунковий рахунок: UA 448201720313291001201000520;
Код ЄДРПОУ: 25574222;
Банк одержувача: ДКCУ м. Кіїв;
МФО: 820172


Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098  та  іншими нормативними документами Одеський НДЕКЦ МВС України надає послуги з проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та оцінки на замовлення за такими напрямками:

Почеркознавча експертиза, дослідження

Головним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису в незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням (імітацією) почерку іншої особи, визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) певною особою?

Чи виконані декілька рукописних текстів (рукописних записів) однією особою?

Чи виконано рукописний текст навмисно зміненим почерком?

Чи виконано рукописний текст у незвичних умовах під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

Аналогічні питання  можуть вирішуватись і щодо виконавців підписі:

Чи виконано підпис тією особою, від імені якої він зазначений, або іншою особою?

Чи виконано підпис у незвичних умовах під впливом збивальних факторів (природних, штучних)?

Вартість дослідження

 Складність дослідження Вартість  (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 900,48 грн.
Середньої складності 2250,24 грн.
Складні 6768,00 грн.

Технічна експертиза, дослідження документів

Технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу матеріалів документів. Головними завданнями технічної  експертизи реквізитів документів є: – установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту; – виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабко видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах,  а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл; -установлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами; – визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються; – установлення цілого за частинами документа; – установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?

Чи була замінена в документі фотокартка?

Чи замінювались у документі (договорі, зошиті, книзі, медичній картці тощо) аркуші? Який зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного тощо) тексту?

Який зміст знебарвленого тексту?

Чи є в даному документі (аркуші  паперу)  невидимий  текст  і якщо є, то який саме?

Чи є на документі (аркуші паперу) удавлені  штрихи,  утворені писальним приладом (знакодрукувальним пристроєм тощо)?  Якщо є, то який зміст тексту, що утворений удавленими штрихами?

Писальним приладом якого типу виконано рукописні  тексти (підписи) у наданому документі?

Яким чином виконаний підпис від імені громадянина Н., текст документа (за допомогою технічних засобів чи пишучим приладом)?

Чи виконані записи пишучим приладом  (кульковою  ручкою, перовою ручкою, олівцем тощо), наданим на дослідження?

У якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, відтиск печатки тощо)?

Чи становили раніше одне ціле надані на експертизу (дослідження) частини документа?

Чи належали надані на експертизу частини документа визначеному документу (накладній,  видатковому  касовому  ордеру тощо)?

Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу  за  допомогою комп’ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

Чи використані для створення змонтованого документа документи, вилучені у гр.Н.?

Який спосіб (способи) поліграфічного друку використано під час виготовлення даного документа?

Яким способом (з використанням набору друкарського шрифту, шляхом рисування тощо) виготовлена дана друкарська форма?

Чи з одного набору (одного стереотипу, одним кліше) надруковані дані документи (наводяться їх найменування)?

Чи відповідає даний цінний папір (грошова купюра,  облігація, лотерейний білет тощо) за своїми характеристиками аналогічним цінним паперам, що виготовляються Держзнаком України (або вказати іншого виробника)?

Чи є літери, знайдені в даної особи, частиною шрифтової каси (зазначаються гарнітура, кегль) даної друкарні?

Яким друкарським засобом (тип, марка, модель)  виготовлено текст (зображення) у даному документі?

Який тип, система, марка копіювально-розмножувального апарата, на якому виготовлений текст?

Яким способом нанесений відтиск печатки (штампа, факсиміле)?

Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в даному документі наданою печаткою (штампом, факсиміле)?

Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданому документі печаткою (штампом, факсиміле), експериментальні та вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?

Чи нанесено відтиск печатки (штампа,  факсиміле) в наданих документах однією і тією самою печаткою (штампом, факсиміле)?

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 450,24 грн
Середньої складності 1687,68 грн.
Складні 6768,00 грн.

Фототехнічна експертиза

Основними завданнями фототехнічної експертизи є:

Ідентифікація знімальної апаратури за негативами, а також апаратури, яка застосовувалась для виготовлення позитивів (збільшувачі, кадрувальні рамки, глянсувачі тощо).

Ідентифікація негатива за позитивом.

Ідентифікація типу (марки) фото- і кіноматеріалів, які застосовуються для зйомки і для виготовлення фотознімків і кінофільмів.

Ідентифікація предметів, приміщень та ділянок місцевості, відображених на знімках (негативах) та відеозаписах.

Визначення технологічних і технічних характеристик зйомки та виготовлення фотознімків, кінофільмів та відеозаписів.

Визначення розмірних характеристик зображень на фотознімках (кінокадрах, відеокадрах) або їх негативах.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи відзнятий наданий негатив даним фотоапаратом (кінознімальною камерою)?

Чи відзняті кадри наданих негативів одним і тим самим знімальним апаратом?

Апарат якого типу (моделі) застосовувався для виготовлення даного фотознімка (кінофільму, кінокадрів)?

Чи виготовлявся даний фотознімок (фотокопія мікрофільму) за допомогою наданих технічних засобів (збільшувача, кадрувальної рамки тощо)?

Чи застосовувалась певна апаратура (фотозбільшувач, фотоглянсувач, різак) при виготовленні даного фотознімка?

Чи виготовлено наданий фото- або кінодокумент з даного негатива?

Чи виготовлені дані знімки з одного негатива?

Чи виготовлено (походять) дані знімки від одного і того самого первинного зображення?

Якого типу (марки) фотопапір (кіноплівка, фотоплівка) використовувався для виготовлення даного зображення?

Чи має спільну родову (групову) належність фотоплівка, що використана для виготовлення даного негатива, та фотоплівка, знайдена в певної особи (за типом, місцем виготовлення, іншими характеристиками)?

Той самий чи інший об’єкт (предмет, приміщення, ділянка місцевості тощо) зафіксовано на даних фотознімках (кінокадрах, відеозаписах), що надані для проведення експертизи?

Який вид зйомки використовувався для виготовлення даного фотознімка (натурний, репродукційний, комбінований)?

Чи виготовлено даний знімок із застосуванням фотомонтажу?

Який об’єктив застосовувався для зйомки даного об’єкта (нормальний, ширококутний, довгофокусний)?

З якої відстані знято зафіксований на фотознімку об’єкт?

При якому освітленні (природному або штучному) проводилась зйомка?

Чи виготовлено фотознімок з додержанням технології фотографічних процесів?

Чи використовувались при виготовленні фотознімка ті чи інші технічні прийоми (глянсування, ретушування, тонування тощо)?

Які дата і час виготовлення фотознімка та дата і час його редагування?

Які розміри об’єктів, зафіксованих на фотознімку?

На якій відстані один від одного були два (декілька) зображених на знімку об’єкти?

Вартість дослідження

 Складність дослідження Вартість  (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 375,20 грн.
Середньої складності 1406,40 грн.
Складні 6768,00 грн.

Експертиза, дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод (ДТП),технічного стану транспортних засобів

Головними завданнями автотехнічної експертизи є: установлення несправностей транспортного засобу (далі – ТЗ), які загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до дорожньо-транспортної пригоди (далі – ДТП) чи внаслідок неї або після неї), можливості виявлення несправності звичайно застосованими методами контролю за технічним станом ТЗ; визначення механізму впливу несправності на виникнення та розвиток пригоди, а також встановлення механізму ДТП та її елементів:  швидкості руху (при наявності слідів гальмування та за пошкодженнями), гальмового та зупинного шляхів, траєкторії руху, віддалі, пройденої ТЗ за певні проміжки часу, та інших просторово-динамічних характеристик пригоди, встановлення відповідності дій водія ТЗ в даній дорожній  ситуації технічним вимогам Правил дорожнього руху, наявності у водія технічної можливості запобігти пригоді з моменту виникнення  небезпеки, відповідності з технічної точки зору дій водія  вимогам Правил дорожнього руху.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Які несправності, виходячи з вимог Правил дорожнього руху до технічного стану ТЗ, мала (мав) система (механізм, вузол, агрегат) даного ТЗ?

Чи є в досліджуваному ТЗ  несправності, які могли бути технічною причиною виникнення ДТП?

Коли, відносно моменту  ДТП, її настання чи  в процесі її розвитку, виникли дані несправності?

Яка причина відмови даного механізму, системи (рульового управління, гальмової системи та ін.) ТЗ?

Чи мав водій можливість виявити несправність до моменту ДТП?

Чи мав водій технічну можливість запобігти пригоді при наявності даної несправності?

Якою була швидкість ТЗ у різні  моменти розвитку ДТП (якщо сліди різної довжини або перериваються, на це слід указати)?

Яка була швидкість ТЗ з урахуванням пошкоджень, які  він отримав при зіткненні?

Яка максимально припустима швидкість ТЗ за умови даної видимості дороги (зазначається, якою була видимість дороги)?

Яка максимально припустима швидкість ТЗ на закругленні дороги даного радіуса?

Яка найменша  безпечна  дистанція  між  ТЗ  в  умовах   даної дорожньої обстановки?

Яка відстань необхідна для безпечного обгону попутного ТЗ в умовах даної дорожньої обстановки?

Який гальмовий та (або) зупинний шлях ТЗ за певної  швидкості його руху в умовах даної дорожньої обстановки?

Як повинен був  діяти  водій  в  даній  дорожній  обстановці, згідно з технічними вимогами Правил дорожнього руху?

Чи мав водій технічну можливість запобігти наїзду з моменту виникнення небезпеки для руху або з моменту виявлення перешкоди для руху?

Чи відповідали дії водія технічним вимогам Правил дорожнього руху?

Чи були з технічної точки зору дії водія ТЗ у причинному зв’язку з виникненням ДТП?

З якою швидкістю рухався ТЗ? Якщо ця швидкість перевищувала встановлені обмеження (зазначається,  які саме),  то чи мав водій технічну можливість уникнути контакту з перешкодою (зазначається, якою саме), якщо ця швидкість не перевищувала припустиму?

Чи мав водій технічну можливість шляхом екстреного гальмування зупинити ТЗ з моменту виникнення небезпеки для  руху (указується момент виникнення небезпеки), не доїжджаючи до перешкоди(пішохода)?

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 675,36 грн.
Середньої складності 2109,60 грн
Складні 7614,00 грн.

Транспортно-трасологічна експертиза, дослідження

Головним завданням транспортно-трасологічної експертизи є:

– ідентифікація за слідами, залишеними ТЗ, певного його екземпляра або установлення його типу, моделі;

– визначення взаємного розташування ТЗ в момент їх контактування; – визначення місця зіткнення ТЗ і місця наїзду на перешкоду (пішохода), установлення механізму утворення слідів;

– озташування ТЗ відносно проїзної частини на момент контактування.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи залишені певні сліди (указуються, які саме і на чому) ходовими частинами (колесами, шинами, гусеницями тощо) даного ТЗ?

Який механізм контактування ТЗ?

Чи залишені сліди певними частинами даного ТЗ, що виступають?

До якого типу (марки, моделі) належить ТЗ, яким залишено дані сліди?

Якими було взаємне розташування транспортних засобів під  час їх зіткнення?

Яким було взаємне розташування ТЗ і перешкоди (пішохода)  під час наїзду на останню (останнього)? Який механізм контактування пішохода та ТЗ? Хто з осіб,  які перебували в ТЗ  під час  ДТП, перебував за кермом?

Який з транспортних засобів під час їх зіткнення  стояв,  а який рухався?

На якому місці дороги сталося зіткнення транспортних засобів (наїзд на пішохода)?

Який механізм утворення слідів (удар, ковзання тощо)?

У якому напрямку відносно слідосприймальної поверхні рухався ТЗ?

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 2532,60 грн.
Середньої складності 6328,80 грн.
Складні 11421,00 грн

Автотоварознавча експертиза, дослідження

До числа основних завдань автотоварознавчої експертизи належать визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів,  їх складових, а також розміру вартості матеріальних збитків, заподіяних власнику або володільцю ТЗ внаслідок пошкодження останнього.

Орієнтовний перелік вирішуємих питань:

Визначення матеріального збитку завданого власнику транспортного засобу (після ДТП, пожежі та ін.);

Визначення вартості дорожніх транспортних засобів, у тому числі для цілей оподаткування (застава, купівля, продаж, дарування, утилізація, переоцінка основних фондів, при митному оформлені).

Визначення вартості деталей, вузлів та агрегатів транспортних засобів.

Визначення комплектації транспортного засобу відповідно до нормативно-технічної документації виробника.

Придатність транспортного засобу до подальшої експлуатації.

Можливість проведення та якість виконаних ремонтно-відновлювальних робіт.

Визначення експлуатаційного зношення транспортного засобу (його деталей, вузлів, агрегатів).

Визначення процентного показника залишкової вартості транспортного засобу (його деталей, вузлів, агрегатів).

Визначення коду автотранспорту згідно УКТЗЕД.

Визначення марки, моделі, категорії, кількості місць, року випуску, модельного року, країни походження, VIN коду (номеру двигуна, кузова, шасі), розміру робочого об’єму циліндрів двигуна, типу двигуна, колісну базу автотранспорту.

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 84,42 грн.
Середньої складності 175,80 грн.
Складні 1015,20 грн.

Експертиза, дослідження транспортних засобів (КДТЗ) та документів, що їх супроводжують (комплексне)

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи піддавався зміні номер кузова (шасі, рами, двигуна то-що) на даному ТЗ?

Якщо піддавався, то яким способом був знищений або змінений номер кузова (шасі, рами, двигуна тощо) на даному ТЗ?

Яким був первинний номер кузова  (шасі, рами, двигуна тощо) на об’єкті дослідження?

У тих випадках, коли є дані про можливість зміни номера кузова (шасі, рами, двигуна тощо) ТЗ в умовах спеціально уповноваженого ремонтного підприємства, вирішуються питання:

Яким способом нанесений номер?

Чи характерний даний спосіб для нанесення номера при виконанні ремонтних робіт на спеціально уповноважених ремонтних підприємствах?

Вартість дослідження транспортних засобів всіх категорій іноземного виробництва

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 196,98 грн.
Середньої складності 1089,96 грн.
Складні 2453,40 грн.

Вартість дослідження транспортних засобів вітчизняного виробництва та країн СНД

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 151,96 грн.
Середньої складності 717,26 грн.
Складні 1624,32 грн.

Вартість дослідження мопедів та їх окремих агрегатів

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 39,40 грн.
Середньої складності 70,32 грн.
Складні 169,20 грн.

Економічна експертиза, дослідження

Головними завданнями дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є:- установлення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних  цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення;- установлення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, в тому числі грошових, основних засобів, надання послуг; – установлення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів; – установлення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, та інших виплат.

Орієнтовний перелік вирішуємих питань:

Чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації від (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) грошових коштів на суму (зазначається сума) на підприємстві (указується назва установи, організації) за період (зазначити)?

У який період документально підтверджується нестача грошових коштів, яку встановлено актом інвентаризації від (зазначити дату) у сумі (зазначити суму) і хто зобов’язаний був забезпечити збереження грошових коштів у цей період згідно з чинним законодавством?

Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти виникненню матеріальних збитків (нестачі грошових коштів) і хто зобов’язаний був забезпечити дотримання цих вимог?

Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей на підприємстві (зазначається назва організації) за період роботи (вказується період) матеріально відповідальної особи (зазначаються прізвище, ім’я, по батькові) у розмірі (указуються кількісні та вартісні показники)?

Чи підтверджується встановлений перевіркою розмір матеріальних збитків, завданих (зазначається кому) у зв’язку з нестачею товарно-матеріальних цінностей, який встановлено інвентаризацією за актом інвентаризаційної комісії (зазначити дату)?

Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти виникненню матеріальних збитків (нестача, необґрунтоване списання матеріалів, сировини та готової продукції)?

Чи підтверджується документально нестача основних засобів (зазначаються назва організації, кількісні та вартісні показники)?

Чи підтверджується встановлений перевіркою розмір матеріальних збитків, завданих (зазначається кому) у зв’язку з нестачею основних засобів, який встановлено інвентаризацією за актом інвентаризаційної комісії (зазначити дату)?

Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти виникненню матеріальних збитків (нестача, необґрунтоване списання матеріалів, сировини та готової продукції)?

Чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі (підприємство) заробітної плати з урахуванням даних слідства та висновків почеркознавчої експертизи про те, що підписи в платіжних документах про одержання заробітної плати (N відомості, період) учинені не особами, які в них зазначені?

Чи обґрунтовано відшкодовано (зазначається кому і за який період) витрати на відрядження (в якій сумі)?

Чи підтверджуються документально висновки ревізії (зазначаються реквізити акта ревізії) у частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт з урахуванням висновків технічних експертиз (будівельно-технічна, технологічна)?

Чи підтверджується документально необґрунтоване списання будівельних матеріалів, нарахування та виплата заробітної плати на завищений обсяг і вартість виконаних робіт (з урахуванням висновків будівельно-технічної експертизи або інших технологічних експертиз)?

Чи підтверджується встановлений ревізією розмір матеріальних збитків (зазначається кому) у зв’язку із завищенням вартості обсягів виконаних робіт, яке встановлено згідно з висновками будівельно-технічної експертизи або інших експертиз (зазначити реквізити експертизи)?

Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти виникненню матеріальних збитків від завищення обсягів та вартості виконаних робіт?

Чи підтверджується документально зазначене в акті податкової інспекції (указуються реквізити акта) зниження об’єкта оподаткування (указується організація) за період (зазначається який) і донарахування до сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету (указується яких)?

Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського та податкового обліку, призвели до несплати податків та обов’язкових платежів внаслідок заниження об’єктів оподаткування?

Чи включаються до складу валових витрат підприємства (назва) витрати на сплату відсотків банку за кредитною угодою (N, дата), витрати на маркетингові послуги (можуть бути інші види затрат, які викликають сумніви та які виключені податковими органами із складу витрат, але оскаржуються підприємством)?

Чи підтверджується документально обґрунтованість застосування підприємством (назва) нульової ставки з податку на додану вартість за експортними операціями за контрактом (N, дата)?

Визначити основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) господарсько-фінансової діяльності (зазначити організацію) на дату укладання або закінчення терміну дії угоди (зазначити реквізити)? Як вказані показники вплинули на результати господарсько-фінансової діяльності (зазначити організацію, підприємство)?

Чи підтверджується документально розмір внеску (сума) до статутного фонду (зазначається організація, підприємство) та яка частка відповідно до статутних документів підлягає поверненню учаснику (учасникам), що вибули зі складу засновників (зазначаються прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб, назва підприємства  у разі виходу зі складу засновників юридичних осіб), та на яку суму, дата виходу?

Чи підлягає індексації частка капітальних вкладень (назва підприємства) у складі незавершеного будівництва (назва підприємства)?

Відповідно до наданих установчих та первинних документів чи є у вартості об’єктів нерухомості (яких конкретно), які підлягали приватизації, частка фінансування споруд за рахунок державних коштів?

Чи підтверджуються документально висновки ревізії щодо відповідності (або невідповідності) вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій (яким банком) з надання кредитів, з повноти нарахування та сплати відсотків за користування кредитами (якому позичальнику) за кредитною угодою (N, дата)?

Якими бухгалтерськими документами підтверджується наявність майна у підприємства, що надано останнім в заставу за кредитною угодою?

Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними  документами нецільове використання кредитних коштів за угодою (N, дата)?  

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 3376,80 грн.
Середньої складності 8438,40 грн.
Складні 15228,00 грн.

Комп`ютерно-технічна експертиза, дослідження

Головними завданнями експертизи комп’ютерної техніки і програмних продуктів є: установлення технічного стану комп’ютерно-технічних засобів;- установлення обставин, пов’язаних з використанням комп’ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення; – виявлення  інформації та програмного забезпечення,  що містяться на комп’ютерних носіях; – установлення  відповідності програмних продуктів певним параметрам.

Орієнтовний перелік вирішуємих питань:

Чи знаходиться комп’ютерна система в робочому стані?

Який тип (марка, модель), конфігурація та загальні технічні характеристики наданої на дослідження комп’ютерної техніки?

Які носії інформації містяться в наданій на дослідження комп’ютерній техніці?

Чи відносяться надані пристрої до апаратних комп’ютерних засобів?

Які комп’ютерні програми інстальовані на носіях інформації наданої комп’ютерної техніки?

Чи мається на носії інформації текст наданих документів?

Чи маються на накопичувачі інформації видалені файли електронних документів?

Чи мається на накопичувачі інформація про обмін текстовими повідомленнями засобами мережі Інтернет?

Чи маються на накопичувачі інформації сліди доступу в мережу Інтернет?

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 3376,80 грн.
Середньої складності 8438,40 грн.
Складні 20304,00 грн.

Експертиза, дослідження у сфері  інтелектуальної власності

Основним завданням експертизи об’єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей об’єктів інтелектуальної власності, до яких належать об’єкти промислової власності, об’єкти авторського права і суміжних прав.

Орієнтовний перелік вирішуємих питань:

Належності наданих на дослідження об’єктів до примірників фонограм, відеограм, аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм і баз даних;

Чи містять надані на дослідження об’єкти ознаки контрафактності;

Чи відповідає примірник вилученого твору легальному примірнику книги, яка надана на дослідження;

Чи є знак для товарів і послуг тотожним або схожим настільки з іншим знаком, що їх можна сплутати.

Яка вартість прав на об’єкт інтелектуальної власності.

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 2251,20 грн.
Середньої складності 5625,60 грн.
Складні 13536,00 грн.

Оцінка майна та майнових прав

Згідно Сертифікату № 12215/11 від 18 липня 2011 року Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при Головному управлінні МВС України в Одеській області є суб’єктом оціночної діяльності. Ми здійснюємо оцінку усіх форм власності, за усіма напрямками, передбаченими правовим полем законодавства України:

оцінка об’єктів у матеріальній формі:

– оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них;

– оцінка машин і обладнання;

– оцінка колісних транспортних засобів;

– оцінка літальних апаратів;

– оцінка судноплавних засобів;

– оцінка рухомих речей, крім тих, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

• оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав, нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності).

Проведення оцінки є обов’язковим у випадках:

• передача майна під заставу чи в оренду;

• оподаткування майна та визначення розміру державного мита у відповідності з законом;

• переоцінки основних засобів для цілей бухгалтерського обліку;

• визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо в зазначене товариство вкладається майно створення підприємств (господарських товариств) на основі державного або комунального майна;

• реорганізації, банкрутстві, ліквідації держаних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часток комунального майна);

• виділення або визначення частки майна в спільному майні, яке містить державну (комунальну) частку;

• приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законодавством, оренди, міни, страхування державного (комунального) майна, а також повернення цього майна на основі рішення суду;

• визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;

• в інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхідністю захисту громадських інтересів.

Проведення оцінки нерухомих речей:

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 675,36 грн.
Середньої складності 3516,00 грн.
Складні 8460,00 грн.

Проведення оцінки машин, обладнання, колісних транспортних засобів:

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 562,80 грн.
Середньої складності 2812,80 грн.
Складні 8460,00 грн.

Товарознавча експертиза, дослідження

Основними завданнями товарознавчої експертизи є: визначення вартості товарної продукції; визначення належності товарів до класифікаційних категорій; визначення характеристик об’єктів дослідження відповідно до вимог Українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Яка вартість об’єктів дослідження як на території України, так і за її межами? Яке найменування та призначення товарів?

Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам товару?

Чи відповідає якість виробу вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними показниками?

Які дефекти має конкретний товар? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива реалізація (експлуатація) товару за наявності виявлених дефектів?

Які умови приймання, зберігання та відпуску товару?

Чи правильно виконані маркування та пакування товару? Чи відповідає маркування та пакування товару вимогам нормативно-технічної документації або зразкам?

Яким підприємством і коли виготовлено товар (за умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)?

Яким характеристикам відповідає товар згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності?

Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо)?

Яка ринкова вартість зерна (зернобобових культур) станом на дату укладення контракту (на поточну дату) з урахуванням його якісних показників?

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 1238,16 грн.
Середньої складності 3164,40 грн.
Складні 7614,00 грн.

Експертиза, дослідження холодної зброї

Головне завдання експертизи – установлення належності до холодної зброї ножів, кинджалів, кастетів та подібних за призначенням предметів. Крім того, експертизою може вирішуватися питання про спосіб виготовлення зазначених предметів, зокрема, чи використовувалося для їх виготовлення заводське обладнання. Об’єктами експертизи можуть бути екземпляри стандартного військового спорядження (багнети, кинджали, кортики, шаблі та ін.).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи є даний предмет холодною зброєю?

Якщо є, то до якого виду холодної зброї він належить?

Чи є даний предмет заготовкою холодної зброї?

Чи використовувалось при виготовлені даної золодної зброї заводське обладнання?

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 253,26 грн.
Середньої складності 703,20 грн.
Складні 1353,60 грн.

Трасологічна експертиза, дослідження

Трасологічні експертизи проводяться у відповідності до експертних спеціальностей, а саме: дослідження слідів людини (взуття, шкіряних покривів, зубів, одягу, зокрема рукавичок, крові, матеріальних об’єктів, які містять інформацію про моторні навички особи) та слідів ніг (лап) тварин; дослідження знарядь, агрегатів та інструментів  і залишених ними слідів (зламу, на механічних замках, запірних та контрольних пристроях, пошкоджень на одязі), слідів транспортних засобів з установлення взаємної приналежності частин одному цілому; дослідження ідентифікаційних номерів, змінених або знищених рельєфних знаків.

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість  (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 506,52 грн.
Середньої складності 2250,24 грн.
Складні 3553,20 грн.

Експертиза, дослідження замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв (засобів)

Головними завданнями експертизи є встановлення факту і способу відмикання (зламу) пристрою, видів предметів, що були використані для цього, ідентифікація цих предметів, а для пломб, крім того, – ідентифікація пломбувальних лещат, факту переклеювання паперових контрольних засобів.

Проведемо дослідження і надамо висновок про:

Чи справний механізм замка? Якщо ні, то в чому полягає несправність?

Чи справний механізм замка?

Чи був відімкнений замок сторонніми предметами (відмичками, підібраними або підробленими ключами)?

У який спосіб відімкнений (зламаний) замок?

Чи одним способом відімкнені (зламані) надані замки?

У якому стані (замкненому, відімкненому) був замок у момент його пошкодження?

Чи можливо відімкнути даний контрольний замок бези пошкодження контрольного вкладиша?

Чи можливо відімкнути даний замок за допомогою інструмента (предмета), що був вилучений у гр.Н.?

Знаряддям якого виду зламано замок?

Чи зламано замок знаряддям, вилученим у гр.Н.?

Чи відмикався замок за допомогою даного ключа (відмички)?

Чи є  на ключі-оригіналі ознаки, характерні для виготовлення його копії або зліпка?

Чи була обтиснена пломба даними пломбувальними лещатами?

Чи одними пломбувальними лещатами були обтиснені пломби?

Чи розкривалась і обтискувалась повторно пломба після її обтиснення пломбувальними лещатами?

У який спосіб і за допомогою якого знаряддя була розкрита і повторно обтиснена пломба?

Чи можливо з даної пломби витягти матеріал, що використовувався при опломбуванні (дріт, шпагат, шнур), без порушення її цілісності?

Знаряддям якого виду розкривалась пломба?

Який зміст цифрових та буквених знаків на контактних поверхнях пломби?

Чи не розкривалась пломба представленим знаряддям?

Чи були додержані правила пломбування при накладанні  даної пломби?

У який спосіб відкривався (знімався) та повертався на місце даний контрольний пристрій?

Експертиза, дослідження слідів ніг людини та взуття.

Головними завданнями цього виду трасологічної  експертизи є ідентифікація людини за слідами: босих ніг, шкарпеток, панчох, взуття та вирішення діагностичних завдань з установлення особливостей пересування людини, розміру взуття, зросту людини тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи є на даній поверхні (даному предметі) сліди босих ніг (панчіх, шкарпеток, взуття) людини та чи придатні ці сліди для ідентифікації людини (панчіх, шкарпеток, взуття)?

Чи залишені сліди даною особою або шкарпетками, панчохами чи взуттям, вилученими у певної особи?

Чи залишені сліди ніг (шкарпеток, панчіх, взуття), виявлені в різних місцях, однією особою (тими самими шкарпетками, панчохами, взуттям)?

Взуттям якого виду залишені дані сліди і які його характеристики і особливі ознаки (розмір, ступінь зношування тощо)?

Який орієнтовно зріст людини, яка залишила сліди?

Які особливості ходи людини відбились у “доріжці слідів”?

Який механізм утворення слідів взуття?

Експертиза, дослідження слідів ніг (лап) та зубів тварин

Експертиза слідів ніг (лап) та зубів тварин проводиться з метою ідентифікації конкретної тварини за слідами її ніг (лап), зубів та вирішення діагностичних і ситуаційних завдань (установлення властивостей, станів слідоутворювальних об’єктів, механізму утворення слідів).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи залишені дані сліди ногами (лапами), зубами даної тварини?

Чи залишені сліди підков коня даними підковами?

Чи залишені сліди, знайдені в різних місцях, ногами (лапами), зубами однієї і тієї самої тварини?

Експертиза, дослідження слідів злому, інструментів, виробів масового виробництва.

Головним завданням даної експертизи є:- установлення конкретного екземпляра або виду (характерних особливостей) знаряддя, інструмента, агрегату за слідами його дії; – установлення механізму (способу) злому (іншої дії), напрямку, в якому  проводився злом перешкоди (з внутрішнього або зовнішнього боку), типу (виду) виробу, що залишив слід, способу його виготовлення тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи даним знаряддям (інструментом) було вчинено злом або іншу дію (зрубано дерево, спиляно гілку, перекушено дріт тощо)?

Чи не залишено сліди злому, вилучені з різних місць подій, тим самим знаряддям?

Одним чи декількома знаряддями було вчинено злом?

Знаряддям якого виду вчинено злом?

З якого боку (внутрішнього чи зовнішнього) було вчинено  злом перешкоди (стіни, вікна, ґрат та ін.)?

Яким способом розділено предмет (шляхом розрізування, розрубування, розпилювання, свердління тощо)?

Чи виготовлено виріб за допомогою заводського обладнання?

Чи виготовлений даний виріб (дані вироби) масового виробництва на певному агрегаті (прес-формі, штампі та ін.)?

Знаряддям (інструментом) якого виду проведено обробку виробу?

Заводським чи саморобним способом закупорені пляшки?

Яким способом відкривались або закупорювались пляшки (інша тара)?

Яким способом (заводським або саморобним)  наклеювались етикетки (контрольні марки)?

Чи переклеювалися етикетки (контрольні марки)?

Експертиза, дослідження цілого за частинами

Експертизою встановлюється, чи мають частини предмета (знайдені уламки, шматки, осколки тощо) спільну лінію (поверхню) розділення, тобто чи становили вони раніше одне ціле.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи становили знайдені частини єдине ціле (чи є осколки скла частинами розсіювача фар даного автомобіля, чи відколота дана тріска від певного поліна тощо)?

Яким способом відокремлено від предмета його частину?

Який механізм відокремлення від предмета його частини (частин)?

Чи становили складно-складове ціле конструктивні частини об’єкта?

До якого виду належить предмет, частина якого вилучена з місця події?

Експертиза, дослідження вузлів та петель

У більшості випадків об’єктами досліджень є вузли та петлі, що виконані (утворені) на вірьовках, ременях тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

До якого виду належить даний вузол?

Чи не належать декілька вузлів до одного виду?

Чи є вузол простим (професійним)?

Які професійні навички має особа, що виконала вузол (петлю)?

Чи є однаковим спосіб виконання вузлів (петель)?

Експертиза, дослідження рельєфних знаків

Об’єктами досліджень цього виду можуть бути відновлені спиляні (забиті), слабовидимі номери та інші рельєфні зображення на різного роду виробах. Експертизою встановлюються факт та спосіб змінення зображень.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи піддавався зміні номер на даному екземплярі зброї, агрегатах транспортного засобу тощо?

Яким був первісний номер на об’єкті дослідження?

Яким способом був знищений або змінений номер (знак) на даному об’єкті?

Чи були на даному об’єкті маркувальні позначення?

Чи піддавались зміні маркувальні позначення на даному об’єкті?

Чи виконане маркування об’єкта з застосуванням конкретних засобів?

Балістична експертиза, дослідження

До головних завдань балістичної експертизи належать: установлення конкретного екземпляра вогнепальної зброї за слідами на стріляних кулях, шроті, картечі, гільзах; визначення виду, системи (моделі) та калібру вогнепальної зброї і боєприпасів; визначення технічного стану зброї, боєприпасів і придатності їх до стрільби; установлення можливості пострілів без натискання на спусковий гачок; установлення належності саморобних стріляючих пристроїв і патронів до них до вогнепальної зброї і боєприпасів та інші.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи вистріляна куля (шрот,  картеч) з даного екземпляра зброї (пістолета, рушниці, обріза та ін.)?

Чи відстріляні дані гільзи зі зброї, наданої для дослідження?

Чи вистріляні дані кулі (гільзи) з одного екземпляра зброї?

Чи справна дана зброя? Якщо ні, то які вона має несправності?

Чи виключають ці несправності можливість пострілу?

З якої зброї (вид, система, модель) вистріляна дана куля (або декілька куль)?

До якої зброї (вид, система, модель) належить відстріляна гільза (або декілька гільз)?

Чи були надані куля і гільза до пострілу частинами одного патрона?

Чи є вогнепальною зброєю предмет, вилучений у підозрюваного?

Яким способом (промисловим чи саморобним) виготовлено предмет (зброя, патрон), вилучений у підозрюваного?

До якого виду, системи, моделі, калібру належить дана вогнепальна зброя?

Чи є боєприпасом патрон, вилучений у підозрюваного?

До зброї якого виду, системи, моделі, калібру призначено патрон, вилучений у підозрюваного?

Чи міг з даної зброї за певних умов (наприклад,  при  падінні її на ґрунт, підлогу тощо) бути здійснений постріл без натискання на спусковий гачок?

Кулею якого калібру, типу (оболонковою,  напівоболонковою тощо) утворено пошкодження?

Яким є дане пошкодження – вхідним чи вихідним?

У якому напрямку і з якої відстані зроблено постріл, що утворив пошкодження на об’єкті, вилученому з місця події?

Яким було положення зброї відносно потерпілого (перешкоди)?

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 506,52 грн.
Середньої складності 1406,40 грн.
Складні 3045,60 грн.

Відстрілювання зброї і огляд її технічного стану :

Вид зброї Вартість (з урахуванням ПДВ) Термін виконання
газова, гладко ствольна, мисливська,спортивна, стартова, вихолощена 73,16 грн.  1 тиждень
несмертельної дії, перероблена з військових зразків 84,42 грн. 1 тиждень
нарізна і комбінована мисливська та спортивна зброя 84,42 грн. 1 тиждень

Вибухотехнічна експертиза, дослідження

Головними завданнями експертизи вибухових пристроїв є: визначення факту вибуху вибухового пристрою на місці події; визначення виду вибуху; визначення належності об’єкта до вибухових пристроїв (боєприпасів) та визначення класифікаційної категорії пристрою; визначення потужності вибуху вибухового пристрою; визначення (опис) конструкції пристрою та способу його виготовлення; установлення здатності пристрою викликати вибух та можливості вибуху пристрою в конкретних умовах (струс, нагрівання тощо); установлення наявності в обставинах справи даних, що стосуються особи, яка виготовила саморобний вибуховий пристрій і привела його в дію.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи належить до вибухових пристроїв (боєприпасів) предмет, вилучений (указати у кого або де)?

Чи придатний наданий предмет до використання  за цільовим призначенням – до вибуху? Якщо непридатний, то з яких причин?

Які вражаючи фактори притаманні наданому пристою?

Чи підірвано в даному місці вибуховий пристрій? Якщо так, то до якого виду пристроїв він належить (які особливості його конструкції)?

Чи є предмети, знайдені на місці події (в тілі потерпілого), частинами вибухового пристрою?

Якщо так, то до якого виду пристроїв вони належать?

Яким способом, саморобним чи промисловим, виготовлено вибуховий пристрій?

Який спосіб підриву був застосований в даному випадку?

Якщо підірвано боєприпаси, до якого виду вони належать (гранати, міни, снаряди тощо)?

Чи однакова конструкція саморобного вибухового пристрою, частини якого знайдені на місці події, та макета, виготовленого гр.Н.?

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 2757,72 грн.
Середньої складності 6891,36 грн.
      Складні 16497,00 грн.

Огляд місць проведення масових заходів на вибухобезпеку:

Вартість (з урахуванням ПДВ) за одну годину
84,60 грн.

Експертиза, дослідження матеріалів, речовин та виробів

Головними завданнями, спільними для всіх підвидів експертиз матеріалів, речовин та виробів, є: виявлення на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів певних матеріалів і речовин (частинок фарби, слідів пально-мастильних  матеріалів, слідів металізації, мікроволокон, частинок наркотичних засобів тощо); визначення роду (виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують в науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо); установлення спільної родової (групової) належності матеріалів і речовин; установлення походження матеріалів і речовин з певного джерела.

В експертизі матеріалів, речовин та виробів розрізняють такі основні підвиди:

вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу;

волокон і волокнистих матеріалів та виробів з них;

лакофарбових матеріалів і покриттів;

нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів;

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

сильнодіючих та отруйних речовин;

спиртовмісних сумішей;

спеціальних хімічних речовин.

Вартість досліджень

Складність дослідження Вартість  (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 450,24 грн.
Середньої складності 1687,68 грн.
Складні 6768,00 грн.

Експертиза, дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

До основних завдань експертизи вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу належать: установлення факту належності даного об’єкта до вибухових речовин або речовин, які можна використати як компоненти для виготовлення вибухових речовин, порохових зарядів або піротехнічних засобів; установлення способу виготовлення вибухових речовин;  виявлення мікрослідів вибухових речовин і продуктів їх розкладу на предметах-носіях; установлення за продуктами розкладу вибухових речовин вихідної речовини, яка була використана для вибуху (пострілу); установлення спільної родової (групової) приналежності вибухових речовин (порохових зарядів).

Орієнтовний перелік вирішуємих питань:

Чи є дана речовина вибуховою? Якщо є, то якою саме?

Чи можуть використовуватись для виготовлення вибухівки дані речовини? Якщо так, то в якому сполученні?

Яким способом – промисловим чи саморобним виготовлена дана вибухівка?

Чи є на предметі-носії (указується, на якому саме) сліди вибухових речовин? Якщо так, то яких саме?

Чи є на даному предметі продукти розкладу вибухівки? Якщо так, то внаслідок розкладу якої вибухової речовини вони утворились?

Чи мають дані вибухові речовини (зазначаються порівнювані об’єкти) спільну родову (групову) належність?

Чи становили раніше вибухові речовини, надіслані на дослідження, єдину масу?

Чи мають спільну родову (групову) належність надані  зразки шроту за номером, способом виготовлення, хімічним складом?

Чи є на предметі-носії (указується, на якому саме) сліди продуктів пострілу? Якщо так, то яких саме?

Чи є сліди продуктів пострілу в каналі стовола? Якщо так, то яких саме?

Експертиза, дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них

Завдання та можливості експертизи: виявлення сторонніх волокон нашарувань на предметах-носіях; встановлення природи волокон, класу волокно утворюючого полімеру для хімічних волокон; встановлення класу барвника згідно з хімічною та технологічною класифікаціями; встановлення спільної родової (групової) належності волокон у ході порівняльного дослідження; дослідження об’єктів волокнистої природи (тканина, трикотаж, нитки, мотузки, штучне хутро тощо); виявлення в спалених залишках об’єктів волокнистої природи.

Орієнтовний перелік вирішуємих питань:

Чи є на предметі-носії (зазначається, на якому саме) сторонні волокна-нашарування (мікрочастинки волокон), яка їх природа?

Чи є на одязі (зазначається предмет одягу, кому він належить) волокна-нашарування спільної родової (групової) належності  з волокнами, з яких виготовлена тканина іншого одягу  (зазначається її назва, кому вона належить)?

Чи знаходились в контакті дані предмети одягу (інші об’єкти волокнистої природи)?

Чи є клаптик тканини,  знайдений  на  місці  події,  частиною даного предмета одягу?

Чи є в піднігтьових зрізах даної особи мікрочастинки волокон спільної родової (групової) належності з волокнами, з яких виготовлена тканина даного предмета одягу?

Експертиза, дослідження лакофарбових матеріалів та покриттів

Завдання та можливості експертизи: розпізнання та встановлення належності досліджуваної речовини до ЛФМ; встановлення спільної родової(групової) належності об’єктів, що порівнюються; ідентифікація або диференціація певного пофарбованого предмета; визначення хімічного та елементного складу ЛФМ та ЛФП; визначення способу пофарбування певного предмета(заводський чи не заводський); визначення кольору ЛФМ та ЛФП; визначення цільвого призначення ЛФП; виявлення нашарувань ЛФП на предметах-носіях.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи є на предметі-носії (зазначається, на якому саме) сліди (нашарування, плями, бризки) або частинки лакофарбових матеріалів (покриттів)?

Чи є дана речовина фарбою, до якого виду фарби вона належить?

Чи походять дані частинки від стандартного лакофарбового покриття легкового (вантажного) автомобіля (зі зразками)?

Чи придатні частинки фарби, знайдені на місці події (предметі-носії), для ідентифікації за ними конкретної пофарбованої поверхні?

Чи мають надані зразки лакофарбових речовин (частинок покриттів) спільну родову (групову) належність?

Чи не становили раніше окремі частини лакофарбового покриття одну пофарбовану поверхню?

Яким способом пофарбовано даний предмет?

Чи проводилось перефарбування даного предмета?

Експертиза, дослідження нафтопродуктів (НП) та пально-мастильних матеріалів (ПММ)

Завдання та можливості експертизи: виявлення слідів НП та ПММ, які не сприймаються органолептичним способом; встановлення природи речовини невідомого походження з метою віднесення її до НП або до мастильних матеріалів іншого походження; визначення основних параметрів бензинів (фракційного складу) дослідницьким методом; дослідження змінених НП і, при можливості, встановлення їх першопочаткової природи; визначення загальної родової(групової) належності зразків НП (наприклад, у справах про розкрадання майна).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи є на предметі-носії сліди нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів? Якщо є, то яких саме?

Чи належать дані речовини (рідини) до нафтопродуктів  та пально-мастильних матеріалів? Якщо належать, то до якого їх роду (виду)?

Чи мають дані нафтопродукти та пально-мастильні  матеріали спільну родову (групову) належність?

Чи не походять дані нафтопродукти та пально-мастильні матеріали з однієї ємкості?

Експертиза, дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів

Завдання та можливості експертизи: встановлення факту належності речовини до наркотичних засобів (психотропних речовин, прекурсорів); виявлення на предметі-носії слідів наркотичних засобів (психотропних речовин, прекурсорів); встановлення можливості застосування наданих на дослідження речовин для виготовлення наркотичних засобів (психотропних речовин); встановлення спільного джерела походження наданих на дослідження наркотичних речовин(психотропних речовин, прекурсорів); встановлення можливого виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин згідно опису або виявлених рецептур.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи містять представлені на дослідження об’єкти наркотичні, психотропні речовини або прекурсори? Якщо так, то які саме, яка їхня вага, об’єм?

Чи мають вилучені в різних місцях або у осіб наркотичні засоб психотропні речовини або прекурсори загальне джерело походження (однакові фізико-хімічні показники, якісний та кількісний склад) ?

Чи використовувалася представленна на дослідження рослинна маса для виготовлення наркотиків? Чи є в ній сліди наркотичних засобів?Якщо так,то яких саме?

Який вміст наркотикоактивних компонентів у речовинах?

Чи є серед представлених об’єктів хімічні речовини, які використовуються при виготовленні наркотичних засобів або психотропних речовин(яких саме)? Якща так, то які і на яких стадіях вони використовуються?

Чи являються надані на дослідження зразки рослин рослинами снотворного маку(або рослинами роду коноплі)?

Чи є на представлених об’єктах (предметах) сліди (залишки, нашарування) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або інших речовин?Якщо так, то яких і яка їх вага?

Чи можуть представлені на дослідження об’єкти (предмети) використовуютися для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів?

Чи наявні у вилучених записах описи методики виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин? Якщо так,то яких саме?

Чи можливо виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин згідно опису?

Експертиза, дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

Завдання та можливості експертизи: встановлення факту належності вилучених об’єктів до отруйних та сильнодіючих речовин; визначення кількості отруйних та сильнодіючих лікарських засобів; встановлення спільного джерела походження наданих на експертне дослідження речовин.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи містять представлені на дослідження об’єкти отруйні або сильнодіючі речовини? Якщо так,то які саме?

Яка маса сильнодіючої, отруйної  речовини?

Експертиза, дослідження спиртовмісних сумішей

Об’єктами дослідження є спиртовмісні суміші (горілка, спирт, лікеро-горілчані вироби, коньяки та інші алкогольні напої)  виготовлені в заводських умовах з дотриманням технологічних процесів та рецептури (для кожного виду алкогольної продукції) та спиртовмісні суміші домашнього виготовлення (самогони, браги) і спиртовмісні суміші кустарного виготовлення (виготовлені не промисловим способом).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи належить дана рідина до міцних алкогольних напоїв?  Якщо належить, то до якого їх виду?

Чи є дана рідина етиловим спиртом?

Промисловим чи саморобним способом виготовлена спиртова рідина?

Чи є дана рідина брагою для виготовлення самогону?

Чи відповідає за своїми характеристиками алкогольний напій в даній пляшці характеристикам напою, зазначеним на етикетці?

Експертиза, дослідження спеціальних хімічних речовин (СХР)

Завдання та можливості експертизи: виявлення на предметах-носіях СХР (фарбуючих, люмінесціюючих або індикаторів); встановлення спільної родової (групової) належності СХР; СХР- застосовуються в оперативно-розшуковій діяльності ОВС для обробки різних предметів, які відносяться до об’єктів злочинного посягання, а також будь-яких інших предметів, до яких може торкатися злочинець у момент скоєння злочину; для отримання джерела додаткового слідоутворення.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи присутні на наданих на дослідження предметах-носіях (одязі, взутті, змивах з рук, грошових знаках тощо) сліди СХР?

Якщо так, то чи мають вони спільну родову (групову) належність з наданим зразком СХР?

Чи є в наданому газовому балончику отруйні речовини подразнювальної дії? Якщо так, то які саме?

Імунологічна експертиза, дослідження

Основними завданнями судової імунологічної експертизи є встановлення наявності, видової і групової приналежності крові (її зразків) та встановлення наявності і групової приналежності виділень людини (слина, піт).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи мається на представлених об’єктах кров?

Кому належить кров: людині чи тварині? Якщо тварині, то якій?

Якщо кров належить людині, то яка її групова приналежність?

До якої групи відноситься кров потерпілої (підозрюваної) особи?

Чи наявна на представлених об’єктах слина (піт)?

Яка групова належність слини (поту)?

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 225,12 грн.за один об’єкт дослідження

Експертиза, дослідження портретні

Основним завданням портретної експертизи є ідентифікація особи (трупа) за фотознімком (фотокарткою, негативом) та відеозаписом.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи зображена на даному фотознімку особа (прізвище, імя та по батькові), фотокартки якої надано як зразки?

Одна чи різні особи зображені на даних фотознімках?

Чи зображена на фотознімку невпізнаного трупа особа (прізвище, імя, по батькові), фотокартки якої надано як зразки?

Вартість досліджень

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 450,24 грн.
Середньої складності 1687,68 грн.
Складні 8121,60 грн.

Дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки

Основними завданнями пожежотехнічної експертизи є: визначення причин, умов та процесів виникнення пожежі; визначення часу та шляхів розповсюдження пожежі; визначення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі; оцінка умов, засобів і способів гасіння пожежі; відповідність технічного стану об’єкта протипожежним нормам. Перед пожежотехнічною  експертизою  можуть ставитись і інші завдання, пов’язані з розслідуванням (судовим розглядом) справ про пожежі,  якщо  для  розв’язання  цих  завдань необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи.

Орієнтовний перелік вирішуємих питань:

Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?

Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?

Яка причина виникнення пожежі?

Чи відповідав стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?

Який час тривала пожежа?

Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння  в  даному  місці об’єкта?

Чи можливе загорання даної речовини  (матеріалу)  від  даного джерела запалювання?

Чи можливе самозаймання даних речовин (матеріалів) за  певних умов конкретного випадку?

Яка температура самоспалахування даної речовини (матеріалу)?

Яка максимальна температура горіння даних матеріалів?

Чи не є причиною виникнення пожежі аварійний стан електричної мережі (коротке замикання, перевантаження тощо)?

Що було первинним: пожежа чи вибух?

Чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?

Де розміщувались зони розвитку горіння, теплового впливу та задимлення, з урахуванням наданих фактичних даних про речову обстановку місця пожежі?

Яке джерело запалювання зумовило займання наявного  горючого середовища (матеріалу, речовини) у місці формування  осередку пожежі?

Який механізм виникнення пожежі?

Які обставини події пожежі зумовили її наслідки?

Якими вибухо-,пожежонебезпечними властивостями характеризуються надані на дослідження матеріали (речовини)?

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 1688,40 грн.
Середньої складності 4219,20 грн.
Складні 7614,00 грн.

Будівельна – технічна експертиза

Основними завданнями будівельно-технічної експертизи являэться  визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації, відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації а також визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів  вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

Орієнтовний перелік вирішуємих питань:

Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?

Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів?

Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною документацією?

До якого виду робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) належать фактично виконані будівельні роботи на об’єкті?

Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?

Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об’єкта?

Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) об’єкта?

Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?

Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?

Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?

Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?

Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку до нежитлових (допоміжних)?

Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку) об’єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки)?

Які варіанти розподілу (виділення частки) об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?

Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питання може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи із залученням відповідних фахівців).

Вартість дослідження

Складність дослідження Вартість (з урахуванням ПДВ)
Простої складності 1238,16 грн.
Середньої складності 3164,40 грн.
Складні 7614,00,00 грн.

Терміни виконання експертних послуг:

Згідно положень «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних дослідень» затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (зі змінами від 26.12.2012 року №1950/5) термін проведення експертиз та експертних досліджень встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах:

10 календарних днів – щодо матеріалів з невеликою кількістю об’єктів і простих за характером досліджень;

30 календарних днів – щодо матеріалів із середньою кількістю об’єктів або середньої складності за характером досліджень;

60 календарних днів – щодо матеріалів з великою кількістю об’єктів або складних за характером досліджень;

понад 60 календарних днів – щодо матеріалів із дуже великою кількістю об’єктів або особливо складних за характером досліджень (досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів), при цьому строк виконання не повинен перевищувати 90 календарних днів.

Якщо експертиза є особливо складною, потребує вирішення більше десяти питань або вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи налічує понад п’ять томів матеріалів справи або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки, більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

РОЗРАХУНОК ЗА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ

Вартість робіт (послуг) є предметом угоди договірних сторін і визначається згідно з Порядком надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року №1098.

РЕКВІЗИТИ:

Одеський НДЕКЦ МВС України

Одержувач: Одеський НДЕКЦ МВС України;

Розрахунковий рахунок: 31258245100520;

Код ЄДРПОУ: 25574222;

Банк одержувача: ДКСУ м. Кіїв;

МФО: 820172;

Призначення платежу: за (вид експертизи або послуги), в т.ч. ПДВ, грн.___ коп.___.