Платні послуги

Одеський НДЕКЦ МВС надає платні послуги на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098 та постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022р. № 724).

 
Графік проведення відстрілу зброї сектором балістичного обліку відділу криміналістичних видів досліджень Одеського НДЕКЦ МВС

Понеділок – П’ятниця з 08:00 до 14:00

Видача довідок про експериментальний відстріл відбувається

Понеділок – Четвер з 08:00 до 16:00

П’ятниця – з 08:00 до 15:00

З 15:00 проводиться обробка вхідної кореспонденції, та формування кулегільзотеки

Для проведення відстрілу зброї власник зброї приходить особисто та в обов’язковому порядку при собі потрібно мати:

Документ, що засвідчує особу (паспорт, ID карта, закордонний паспорт);

Дозвіл на зброю;

Зброя (чищена, та яка знаходиться в справному стані);

Патрони (в кількості не менше 3-х) на кожний екземпляр зброї. Для газової зброї в обов’язковому порядку використовуються холості (шумові) патрони;


ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

– Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), найменування юридичної особи, задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), місцезнаходження юридичної особи та виду послуги, а також за постановою (ухвалою) суду в цивільних, господарських, адміністративних справах, за постановою у виконавчому провадженні, у кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (далі – замовники).

– Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку, програмно-технічні комплекси самообслуговування або через електронний платіжний засіб у безготівковій формі.

– Надання послуг здійснюється після підтвердження їх оплати.

– Підтвердженням оплати послуг є надані замовником документ або інформація (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі.

– Прийняття плати за послуги безпосередньо працівниками підрозділів МВС, Національної поліції та ДМС забороняється.

– У разі надання послуги, що передбачає видачу бланка або номерного знака, розмір плати за її надання визначається з урахуванням витрат, пов’язаних з придбанням відповідної продукції, у тому числі вартості персоналізації.

– У разі проведення біологічної експертизи або дослідження до розміру плати, визначеного відповідно до переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання ( 795-2007-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1671; 2011 р., N 84, ст. 3068), додається вартість фактично витрачених реактивів і витратних матеріалів (крім канцелярських товарів), яка визначається за окремою калькуляцією.

– У разі письмового звернення замовника щодо термінового надання послуги та можливості підрозділів МВС (крім підрозділів експертної служби), Національної поліції або ДМС надати послугу у строк до 10 днів, розмір плати збільшується на 100 відсотків.

– Замовник має право відмовитися від надання замовленої послуги шляхом подання на ім’я керівника відповідного підрозділу МВС, Національної поліції або ДМС заяви в письмовій формі.

– Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється за письмовою заявою замовника на підставі оригіналу платіжного документа та документа, що посвідчує особу.

– Плата за надання послуг територіальним органам МВС, закладам, установам і казенним підприємствам, що належать до сфери управління МВС, підрозділам Національної поліції (за винятком випадків, коли такі послуги надаються в інтересах третіх осіб) не справляється, крім вартості продукції, яка використовується під час надання послуги.

– Відповідальність за дотримання вимог цього Порядку покладається на керівників підрозділів МВС, Національної поліції та ДМС.

– Контроль за повнотою надходжень від надання послуг та веденням бухгалтерського обліку здійснюється МВС.

 

РОЗРАХУНОК ЗА ЕКСПЕРТИЗИ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНШІ ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ

Розрахунки за виконання роботи (надані послуги) проводяться у формі попередньої (повної або часткової) оплати за фактом виконаних робіт (послуг), про що обумовлюється в договорі. РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК Одеський НДЕКЦ МВС України:

Одержувач: Одеський НДЕКЦ МВС України; Розрахунковий рахунок: UA 448201720313291001201000520; Код ЄДРПОУ: 25574222; Банк одержувача: ДКCУ м. Кіїв; МФО: 820172