Про стягнення процесульних витрат пов’язаних із залученням експерта

Відповідно до п. 1 Положення про Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, яке затверджено наказом МВС 11.06.2019 №477, Одеський НДЕКЦ – це державна спеціалізована установа судової експертизи.
Згідно з ч. 2 ст. 122 КПК України залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету України.
Частиною 2 ст. 124 КПК України передбачено, що в разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.
Статтею 118 КПК України визначено, що витрати пов’язані з залученням експерта є процесуальними витратами.
Таким чином звертаємо увагу, що стягнення процесуальних витрат на залучення експертів у рамках кримінального провадження стягується з обвинуваченого на користь держави за місцем розгляду кримінальної справи, а Одеський НДЕКЦ МВС не наділений повноваженнями виступати в інтересах держави при стягненні процесуальних витрат до Державного бюджету України.
Просимо прийняти до уваги викладену інформацію та використовувати її для належного надходження процесуальних витрат за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження» через територіальні органи Державної казначейської служби.
Також при стягненні зазначених коштів просимо врахувати перелік рахунків держаного бюджету відповідно до територіальності, який додається.
Додаток: лист ГУ ДКС України в Одеській області з додатком на 2 арк.