Перелік нормативно-правових актів та методик, якими керується Одеський НДЕКЦ МВС України у своїй діяльності:

I. Загально-правові нормативні документи:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України (відомості ВР України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13):

– Стаття 69. Експерт
– Стаття 70. Відповідальність експерта
– Стаття 71. Спеціаліст
– Стаття 72. Відповідальність спеціаліста
– Стаття 84. Докази
– Стаття 101. Висновок експерта
– Стаття 242. Підстави проведення експертизи
– Стаття 356. Допит експерта в суді

2. Кримінальний кодекс України (відомості ВР України, 2001, № 25-26):

– Стаття 384. Завідомо неправдиве показання
– Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків.

3. Закон України:

– «Про судову експертизу» від 25.02.1994 (введено в дію 21.04.1994):
– Стаття 1. Поняття судової експертизи
– Стаття 3. Принципи судово-експертної діяльності
– Стаття 10. Особи які можуть бути судовими експертами
– Стаття 11. Особи які не можуть бути судовими експертами
– Стаття 12. Обов’язки судового експерта
– Стаття 13. Права судового експерта
– Стаття 14. Відповідальність судового експерта

– „Про наукову і науково-технічну діяльність”;
– „Про засади запобігання та протидії корупції”;
– «Про відпустки» від 15.11.1996 № 505/96-ВР
– «Про звернення громадян»

4. Відомчі накази МВС України:

– від 03.11.2015 № 1343 «Про затвердження Положення про Експертну службу МВС України»;
– від 05.11.2015 № 1359 «Про затвердження Положення про Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України»;
– наказ МВС України від 10.09.2009 № 390 «Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС»;
– від 03.11.2015 № 1339 затверджено «Інструкцію про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби МВС України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події»;
– від 15.12.2011 № 923 «Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України» (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 605 від 20.06.2013)
– від 31.10.2013 № 19/1-272н. «нструкція про порядок проведення та оформлення експертних досліджень, затверджена Наказом ДНДЕКЦ МВС України»;
– від 30.12.2005 № 1274 «Про затвердження Інструкції про організацію роботи з пенсійного забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України і членів їхніх сімей»
– від 27.07.2012 № 650 «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС»
– від 23.08.2012 № 747 «Про затвердження інструкції з діловодства в системі МВС»
– від 25.05.2006 № 530 «Про організацію архівної роботи в органах внутрішніх справ»
– від 12.04.2012 № 578/5 «Про затвердження переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання»
– від 10.01.2014 № 5 дск «Про затвердження Переліку документів, що створюються під час діяльності органів внутрішніх справ, навчальних закладів, підприємств та закладів охорони здоров’я, що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, із зазначенням строків зберігання документів»
– від 10.10.2004 № 1177 «Про затвердження положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організація їх особистого прийому в системі МВС України»

5. Накази ДНДЕКЦ МВС України:

– від 04.02.2016 № 6н «Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку»
– від 09.02.2016 № 10н «Про затвердження Інструкції з організації контролю за якістю досліджень у підрозділах Експертної служби МВС України»;
– від 09.02.2016 № 11н «Про затвердження Інструкції про порядок організації проведення комплексних, тематичних і контрольних перевірок територіальних підрозділів Експертної служби МВС України».

6. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці:

– від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою».

7.Постанови Кабінету Міністрів:

– від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади»
– від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфеденційну інформації, що є власністю держави»