Наукові досягнення співробітника Одеського НДЕКЦ

Рік видався нелегким, але були в ньому і позитивні моменти. Один із таких – захист дисертації старшим судовим експертом сектору дактилоскопічного обліку ВКВД Одеського НДЕКЦ МВС Бялковським Денисом Анатолійовичем.

В 2014 році Бялковський Денис закінчив Міжнародний гуманітарний університет за спеціальністю  «Правознавство». В Одеському НДЕКЦ працює з 2016 року та встиг зарекомендувати себе як цілеспрямований і досвідчений фахівець. Наразі має 24 опубліковані наукові праці, здебільшого присвячені проблемам кримінального процесу. Із них 6 статей – у наукових фахових виданнях, 2 публікації – у виданнях іноземних держав (Польща та Молдова), 16 – у тезах доповідей на конференціях.

Галуззю кримінального процесуального права не обмежується – також здійснив дослідження у сфері дактилоскопії, результати якого опубліковані в журналі «Незалежний аудитор» («Пороеджеоскопічне дослідження»), а деякі з публікацій освітлюють питання податкового («Усунення подвійного оподаткування»), міжнародного («Класифікація договорів Ради Європи») права та судової медицини («Правові проблеми евтаназії»).

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук присвятив проблемі реалізації конституційних засад кримінального провадження в діяльності слідчого судді. Сформульовані у дисертації положення, висновки, пропозиції і рекомендації є внеском у розвиток сучасної науки кримінального процесу, можуть бути використані як у науково-дослідницькій сфері, так і для внесення змін і доповнень до чинного законодавства, удосконалення практики його застосування.

Вітаємо Бялковського Дениса Анатолійовича з досягненою метою та бажаємо успіхів у подальших наукових пошуках!