ОДЕСЬКИМ НДЕКЦ МВС УКРАЇНИ ОТРИМАНО АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ ЗА МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТОМ ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

11 січня 2021 року Одеським НДЕКЦ МВС отримано атестат про акредитацію з урахуванням розширених напрямків (№ 201254).

У жовтні 2020 року Національним агентством з акредитації України проведено моніторинг шляхом здійснення нагляду за діяльністю випробувальної лабораторії відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів та лабораторії криміналістичних видів досліджень Одеського НДЕКЦ МВС на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» з розширенням сфери акредитації за напрямами:

1. Дослідження спеціальних хімічних речовин;

2. Дослідження технічного стану транспортних засобів;

3. Комп’ютерно-технічні дослідження (інформація на цифрових носіях);

В секторі судової експертизи м. Подільськ:

4. Дактилоскопічні дослідження;

5. Трасологічні дослідження (ідентифікація слідів низу взуття).