Міжнародний науково-практичний круглий стіл судових експертів: «Тактичні вимоги при проведенні судової експертизи та складанні висновку експерта»

2 жовтня співробітники Одеського НДЕКЦ МВС прийняли участь у щорічному Міжнародному науково-практичному круглому столі судових експертів, що проводиться Національним центром судової експертизи при Міністерстві юстиції Республіки Молдови. Цього року конференція на тему «Тактичні вимоги при проведенні судової експертизи та складанні висновку експерта» пройшла в онлайн форматі.

На заході були присутні більше 60 представників судово-експертних установ України, Білорусі, Румунії та Республіки Молдови (НЦСЕ РМ, Національний антикорупційний центр РМ).

Відкрили конференцію Фадей Нагачевський, Міністр юстиції Республіки Молдова, та Ольга Катарага, Директор Національного Центру Судових Експертиз при Міністерстві юстиції Ресубліки Молдова.
За час колоквіуму було заслухано більше 20 висококваліфікованих експертів-доповідачів від усіх країн-учасниць.

Учасники круглого столу представили доповіді з проблемних питань тактичних вимог до проведення судових експертиз і складання цілісного, контекстно наповненого експертного висновку, до підготовки звітів з судових експертиз, а також до тактики участі у допросі на суді. Особливу увагу приділили актуальним темам залучення іноземних експертів до проведення судової експертизи.

Були розглянуті підходи та принципи експертиз паперових документів у напрямку визначення їх віку та електронних документів, які вже давно є невід’ємною частиною сучасності. Експерти приділили увагу основним завданням та експертній практиці з проведення почеркознавчих експертиз дослідження схожих підписів близьких родичів. Обмінялись колеги й думками та судженнями щодо перспектив розвитку сучасної економічної експертизи, щодо взаємодії між судовою експертизою, внутрішнім фінансовим контролем та фінансовим аудитом, а також щодо особливостей призначення судово-економічної експертизи при розслідуванні злочинів у податковій сфері.

Доповіді відносно питань, що вирішуються експертами з екологічного, будівельного, автомерцеологічного, електротехнічного напрямів, порушили життєво-актуальну проблематику у роботі експерта. Жваву дискусію викликала доповідь про гістологічну медико –юридичну експертизу біологічних матеріалів органів новонароджених.

Експерти комп’ютерно-технічного напрямку надали інформативну доповідь про попередження та усунення комп’ютерних вірусів в інформаційних системах.

У результаті проведення круглого столу представниками країн-учасниць була досягнута домовленість щодо надання взаємної науково-методичної, консультативної та технічної допомоги в питаннях наукової та експертної діяльності.