Співпраця з вишами: бінарне заняття «Криміналістичне дослідження документів»

Бінарне заняття –  шлях до формування висококваліфікованих фахівців.

08 вересня старшим судовим експертом сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку відділу криміналістичних видів досліджень Одеського НДЕКЦ МВС Головкіною Катериною спільно з професором кафедри криміналістики та психології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування кандидатом юридичних наук, старшим науковим співробітником, доцентом підполковником поліції Горбаньовим Ігорем проведено бінарне лекційне заняття з навчальної дисципліни «Криміналістика» за темою «Криміналістичне дослідження документів (документологія)».

Проведення бінарного заняття стало продовженням тісної та плідної співпраці ОДУВС з Одеським НДЕКЦ МВС, у рамках якої експерти регулярно беруть участь у проведенні занять на базі ОДУВС.

У процесі підготовки заняття Головкіною Катериною перш за все було проаналізовано фактичний матеріал і його значення для підвищення мотивації діяльності студентів. Під час лекції вона на практичних прикладах ознайомила слухачів з поняттями та завданнями техніко-криміналістичного дослідження документів, його видами, сучасними можливостями експертного дослідження документів, ознаками способів їх друку, способів підробки паперових та пластикових документів та їх ознаками , а також  елементами захисту, продемонструвавши відповідну презентацію.

Під керівництвом експерта-практика слухачі мали можливість з використанням технічних засобів, що дозволяють неозброєним оком визначити ознаки підробок документів, оглянути зразки справжніх та підроблених документів та готівкових грошей кількох країн. Таким чином курсанти закріпили знання щодо технічних засобів і прийомів, які застосовуються при огляді документів, та щодо фіксації результатів огляду документів.

Також Катерина висвітлила питання, які можуть ставити під час проведення цього виду експертизи, особливості їх вирішення, акцентувавши на використанні отриманої інформації в процесі розслідування кримінальних правопорушень.

Курсанти факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції з цікавістю дивилися та слухали старшого судового експерта Катерину Головкіну і повністю засвоїли науково-теоретичні та практичні аспекти техніко-криміналістичного дослідження документів.