Співпраця з вишами: бінарне лекційне заняття за темою «Наукові та методичні основи проведення судових експертиз. Почеркознавча експертиза».

Сучасна освітня ситуація в суспільстві вимагає оновлення багатьох сторін педагогічної діяльності, обумовлює необхідність впровадження інноваційних технологій, активних форм і методів навчання. Це стимулює викладачів до пошуку таких шляхів, серед яких значне місце займають бінарні заняття (різновид читання лекцій у формі діалогу викладача та практика).

Задля сприяння у набутті курсантами професійних компетентностей Одеський державний університет внутрішніх справ нерідко запрошує до співпраці співробітників Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Так 04 вересня судовий експерт сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку відділу криміналістичних видів досліджень Одеського НДЕКЦ МВС Ігнатьєва Яна спільно з професором кафедри криміналістики та психології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування кандидатом юридичних наук, старшим науковим співробітником, доцентом підполковником поліції Горбаньовим Ігорем провели бінарне лекційне заняття з навчальної дисципліни «Судова експертологія» за темою «Наукові та методичні основи проведення судових експертиз. Почеркознавча експертиза».

На початку були розглянуті загальні положення, предмет, об’єкт та завдання судово-почеркознавчої експертизи; властивості та зразки почерку, а також порядок їх отримання. Багато уваги було приділено практичній складовій при проведенні судової експертизи. Представлена Ігнатьєвою Яною презентація додала наочності при розгяді методів судово-почеркознавчої експертизи та стадій проведення експертного дослідження. Також проведено розбір структури висновку експерта під час оформлення експертних досліджень, наведено приклади правильних питань, які ставлять органи досудового розслідування чи суд на вирішення судової почеркознавчої експертизи. Особливо приділили увагу сучасним можливостям експертного дослідження рукописних текстів, підписів, почерку взагалі.

Практичне заняття проведено на належному методичному рівні, а використання досвіду експерта-практика дало можливість досягти найкращого сприйняття навчального матеріалу та спонукало до жвавої дискусії. Опитування курсантів показало підвищений рівень засвоєння науково-теоретичних та практичних положень судово-почеркознавчої експертизи.