Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 5.2 «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху»

Основними завданнями експертизи вибухових пристроїв є:
визначення факту вибуху вибухового пристрою на місці події;
визначення виду вибуху;
визначення належності об’єкта до вибухових пристроїв (боєприпасів) та визначення класифікаційної категорії пристрою;
визначення потужності вибуху вибухового пристрою;
визначення (опис) конструкції пристрою та способу його виготовлення;
установлення здатності пристрою викликати вибух та можливості вибуху пристрою в конкретних умовах (струс, нагрівання тощо);
установлення наявності в обставинах справи даних, що стосуються особи, яка виготовила саморобний вибуховий пристрій і привела його в дію.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи належить до вибухових пристроїв (боєприпасів) предмет, вилучений (указати -у кого або де)?
Чи придатний наданий предмет до використання за цільовим призначенням -до вибуху? Якщо не придатний, то з яких причин?
Які вражаючі фактори притаманні наданому пристрою?
Чи підірвано в даному місці вибуховий пристрій? Якщо так, то до якого виду пристроїв він належить (які особливості його конструкції, країна-виробник тощо)?
Чи є предмети, знайдені на місці події (в тілі потерпілого), частинами вибухового пристрою? Якщо так, то до якого виду пристроїв вони належать?
Яким способом, саморобним чи промисловим, виготовлено вибуховий пристрій?
Який спосіб підриву був застосований у даному випадку?
Якщо підірвано боєприпаси, до якого виду вони належать (гранати, міни, снаряди тощо)?
Чи містять надані експертові матеріали дані, що вказують на характерні риси особистості виготовлювача вибухового пристрою (професійні навички, ступінь обізнаності з технологією виготовлення і використання вибухових пристроїв тощо)?
Чи однакова конструкція саморобного вибухового пристрою, частини якого знайдені на місці події, та макета, виготовленого особою (прізвище, ім’я, по батькові)?

Готуючи об’єкти для дослідження, необхідно дотримуватись таких правил:
Вибухові пристрої необхідно розрядити (роз’єднати засоби підриву). Здійснення цієї операції виконують спеціалісти з пошуку, розрядження та знищення вибухових пристроїв або військові піротехніки.
Експерту слід направити всі деталі (частини, уламки) вибухового пристрою (боєприпасів), знайдені на місці події.
Експертові разом з об’єктами, зібраними на місці події, включаючи об’єкти, вилучені з трупа потерпілого, обов’язково направляються протоколи огляду місця події, протоколи огляду трупів, окремих речових доказів з усіма додатками до цих протоколів (планами, схемами, фотознімками тощо), протоколи допиту свідків.
Об’єкти з місця події, на яких є свіжа кров, не можна упаковувати в герметичну тару, оскільки продукти її гниття можуть перешкодити дослідженню слідів вибухових речовин.