Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 5.1 «Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу»

До основних завдань експертизи вибухових речовин і продуктів вибуху та пострілу належать:
Встановлення факту належності речовин до вибухових.
Встановлення належності вибухової речовини до конкретного роду (групи) вибухових речовин.
Виявлення на предметі-носії слідів вибухових речовин.
Встановлення спільної родової (групової) належності вибухових речовин.
Встановлення факту пострілу з даної зброї після останнього чищення та змащування.
Встановлення виду порохового заряду, яким був споряджений патрон.
Виявлення на об’єкті слідів пострілу.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи є надана речовина вибуховою?
До якого виду (типу) вибухових речовин відноситься надана речовина?
Чи присутні на об’єктах, вилучених з місця події, сліди вибухової речовини? Якщо так, то якої саме?
Чи мають вибухові речовини, надані на дослідження, спільну родову (групову) належність?
Чи проводилися постріли з даної зброї після останнього чищення та змащування?
Яким видом порохового заряду проводились постріли з даної зброї?
Яким видом порохового заряду був споряджений патрон?
Чи є на наданих предметах сліди продуктів пострілу?