Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 5.1 «Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу»

До основних завдань експертизи вибухових речовин і продуктів вибуху (пострілу)належать:
установлення факту належності даного об’єкта до вибухових речовин або речовин, які можна використати як компоненти для виготовлення вибухових речовин, порохових зарядів або піротехнічних засобів;
установлення способу виготовлення вибухових речовин;
виявлення мікрослідів вибухових речовин і продуктів їх розкладу на предметах-носіях;установлення за продуктами розкладу вибухових речовин вихідної речовини, яка була використана для вибуху (пострілу);
установлення спільної родової (групової) приналежності вибухових речовин (порохових зарядів).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи є дана речовина вибуховою? Якщо так, якою саме?
Чи можуть використовуватись для виготовлення вибухівки дані речовини? Якщо так, у якому сполученні?
Яким способом -промисловим чи саморобним виготовлена дана вибухівка?
Чи є на предметі-носії (зазначається, на якому саме) сліди вибухових речовин? Якщо так, яких саме?
Чи є на даному предметі продукти розкладу вибухівки? Якщо так, унаслідок розкладу якої вибухової речовини вони утворились?
Чи мають дані вибухові речовини (зазначаються порівнювані об’єкти) спільну родову (групову) належність?
Чи становили раніше вибухові речовини, надіслані на дослідження, єдину масу?