Основний перелік вирішуваних питань судової технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.2 «Дослідження матеріалів документів»

1.Завдання та можливості експертизи:
Ідентифікація або порівняння фарб, паперу та клеїв, за допомогою яких підроблюються грошові знаки та цінні папери.
Виявлення слідів від матеріалів фарб, волокон паперу та клеючихречовин.
Встановлення виду та складу паперів.
Встановлення спільної родової (групової) належності паперів.
Встановлення виду фарбових матеріалів, області їх застосування.
Встановлення спільної родової (групової) належності фарбових матеріалів, за допомогою яких виготовлені надані на дослідження документи.

2.Типові питання, що виносяться на експертизу:
до якого виду належать надані на дослідження зразки паперів?
який склад паперу, наданого на дослідження?
чи не мають надані на дослідження зразки паперу спільної родової (групової) належності?
за допомогою яких фарбових матеріалів виготовлений даний документ? Де вони можуть використовуватись?
чи мають фарбові матеріали, за допомогою яких виготовлені надані на дослідження документи, спільну родову (групову) належність?