Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності»

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
-Який мінімальний розмір авторської винагороди має сплатити роботодавець (замовник) автору об’єкту права інтелектуальної власності?
-Який розмір доходів (упущена вигода), які правовласник об’єкту інтелектуальної власності міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушене внаслідок дій особи N (підприємства «А»)?