Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 12.5 «Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння»

Завдання, що ставляться перед судовою експертизою військового майна, техніки військового призначення та озброєння:

  • визначення вартості наданих на дослідження об’єктів, які використовуються як військове майно;
  • визначення типу та призначення наданих на дослідження об’єктів;
  • визначення виробника, країни походження, року виготовлення наданих на дослідження об’єктів.

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються:

– Яке найменування та призначення наданого на дослідження об’єкта?

– Яким підприємством і коли виготовлений наданий на дослідження об’єкт (за умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)?

– Який рік виготовлення наданого на дослідження об’єкта? (Вирішується комплексно з трасологічним дослідженням за умови наявності маркувальної інформації).

– Чи укомплектовано наданий на дослідження об’єкт відповідно до нормативно-технічної документації, якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість або невідповідність?

– Чи відповідає якісний стан об’єкта вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам? Якщо ні, то в чому полягає така невідповідність?

– Які дефекти, ушкодження має наданий на дослідження об’єкт? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива експлуатація об’єкта за призначенням при наявності виявлених дефектів?

– Чи можуть бути усунуті виявлені у наданого на дослідження об’єкта дефекти та ушкодження, якщо так, то в який спосіб?

– Який ступінь зносу наданого на дослідження об’єкта?

– Яка залишкова вартість об’єкта станом на визначену дату?

– Яка ринкова вартість об’єкта станом на визначену дату (з урахуванням наданої експерту інформації щодо укладених угод купівлі-продажу аналогічних об’єктів на міжнародному ринку)?

– Яка вартість ліквідації об’єкта станом на визначену дату?

– Який розмір матеріального збитку, завданий у результаті пошкодження об’єкта, в тому числі з урахуванням наданої у розпорядження експерта калькуляції відновлювального ремонту?

– Який розмір матеріального збитку, завданий в разі повного знищення об’єкта, в тому числі в результаті бойових дій?