Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 20.2 «Семантико-текстуальні дослідження»

Об’єктами дослідження судової лінгвістичної експертизи є: текст Стенограми, який міститься у Протоколі огляду аудіо-відеозапису.
При проведенні семантико-текстуальної експертизи тексту до компетенції експертів входить встановлення значення тексту, де філологами досліджується те, що сказано. В компетенцію експертів не входить юридична (правова) кваліфікація діяння, встановлення форми вини, умислу, мотивів правопорушення.

Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:
– Чи міститься в мовленнєвому повідомленні (тексті, розмові, виступі й т. ін.) висловлювання, виражені у формі погрози?
– Якщо так, то чи це погрози вбивством, застосуванням насилля, завданням тілесних ушкоджень адресатові чи його рідним або пошкодженням майна?
– Який об’єктивний зміст встановлених погроз?
– Чи вказаний у мовленнєвому повідомленні (тексті, розмові, виступі й т. ін.) адресат встановлених погроз?
– У якій формі (прямій чи непрямій) виражено погрози?
– Чи міститься у мовленнєвому повідомленні висловлювання, виражені у формі закликів до певних дій (вказати яких саме)?
– Який характер (публічний чи непублічний) мають виявлені заклики?
– У якій формі (прямій чи непрямій) виражено заклики?
– Чи міститься в тексті інформація позитивного або негативного характеру щодо певної фізичної або юридичної особи?
– В якій формі виражена негативна інформація – у формі фактичних тверджень або оціночних суджень?
– Чи містяться в тексті висловлювання образливого характеру щодо певної фізичної або юридичної особи?
– Чи є висловлювання образливого характеру фактичним твердженням або оціночним судженням?