Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів»

До числа об’єктів дослідження товарознавчої експертизи, яка проводиться в експертних установах, відносяться:
1.Промислові машин та обладнання.
2.Сировина.
3.Споживчі товари (одяг, взуття, побутова техніка, фото-, радіо-, відео апаратура, обчислювальна техніка,меблеві, хутрово-хутряні, ювелірні, косметичні, текстильні, галантерейні, канцелярські товари, тощо).

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються товарознавчою експертизою:
1.Яке найменування та призначення наданого на дослідження об’єкту?
2.Яка вартість об’єкта дослідження як на території України, так і за її межами?
3.Чи відповідає наданий на дослідження об’єкт вимогам нормативної та технічної документації (ДСТУ, ГОСТ) за органолептичними показниками?
4.Чи відповідає наданий на дослідження об’єкт наданим зразкам за органолептичними показниками?
5.Чи відповідає маркування та пакування наданого на дослідження об’єкта вимогам нормативної та технічної документації (ДСТУ, ГОСТ)?
6.Чи відповідають маркувальні дані об’єкта його дійсним товарним характеристикам?
7.Яким характеристикам відповідає наданий на дослідження об’єкт згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності?
8.Які дефекти (недоліки) містить наданий на дослідження об’єкт? Чи є ці дефекти (недоліки) істотними? Чи можлива подальша реалізація(експлуатація) товару за наявності виявлених дефектів?
9.Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо)?