Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 8.11 «Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин»

Головними завданням є:

  • Виявлення на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів певних матеріалів і речовин (частинок фарби, слідів пально-мастильних матеріалів, слідів металізації, мікроволокон, частинок наркотичних засобів тощо).
  • Визначення роду (виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують в науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо).
  • Установлення спільної родової (групової) належності матеріалів і речовин.

Типові питання, що виносяться на експертизу:

  • Яка природа речовини, наданої на дослідження?
  • Чи є нашарування спеціальних хімічних речовин на предметах-носіях (грошових купюрах, змивах з рук тощо)?
  • Чи мають надані речовини спільну родову належність?
  • Чи маються на наданих на дослідження предметах сліди речовин подразнюючої дії? Якщо так, то якої саме?
  • Чи маються на представлених на дослідження предметах (гроші, матеріальні цінності, предмети одягу, змиви з рук або поверхонь предметів) нашарування спеціальної хімічної речовини (люмінофору). Якщо так, то чи мають вони спільну родову належність зі зразком спеціальної хімічної речовини, наданої для порівняння?