Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 8.8 «Дослідження грунтів»

Завдання та можливості експертизи:

  • Виявлення на предметах-носіях мікронашарувань (часток) ґрунтового походження, визначення їх природи, а також установлення спільної родової (групової) належності з наданими зразками.
  • Установлення походження ґрунту на предметах-носіях з певної ділянки місцевості (іншого місця події).
  • Установлення механізму утворення ґрунтових нашарувань.

Типові питання, що виносяться на експертизу:

  • Чи є нашарування ґрунту (об’єктів ґрунтово-мінерального походження) на предметі-носії (зазначається, на якому саме)?
  • Чи мають порівнювані об’єкти (нашарування на предметі-носії та ґрунт з місця події) спільну родову (групову) належність?
  • Чи походять дані нашарування (зазначається, які саме) з певної ділянки місцевості?
  • Який механізм утворення нашарувань ґрунту?
  • Яка характеристика місцевості, з якої походять нашарування ґрунту на об’єктах-носіях?