Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці»

Завдання:
– Встановлення причин настання нещасного випадку;
– Причинний зв’язок настання нещасного випадку з невиконанням вимог нормативно- технічних документів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
– Який вид події призвів до настання нещасного випадку?
– Які технічні причини настання нещасного випадку?
– Які організаційні причини настання нещасного випадку?
– Порушення яких нормативно-правових актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності перебувають в причинному зв’язку з настанням події, нещасного випадку.

Об’єктами дослідження є:
– матеріали справи;
– висновки експертів інших відповідних організацій і спеціалістів тощо.