Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 8.14 «Дослідження спеціальних хімічних речовин»

Завдання та можливості експертизи:
Виявлення на предметах-носіях спеціальних хімічних речовин (фарбників, люмінофорів,отруйних речовин подразнюючої дії).
Встановлення спільної родової (групової) належності спеціальних хімічних речовин.

Типові питання, що виносяться на експертизу:
Чи присутні на наданих на дослідження предметах-носіях (одязі, взутті, змивах з рук, грошових знаках тощо) сліди СХР?
Якщо так, то чи мають вони спільну родову(групову) належність з наданим зразком СХР?