Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 8.9 «Дослідження металів і сплавів»

Завдання та можливості експертизи.
Встановлення елементного складу металів,сплавів та виробів з них.
Виявлення слідів сторонньої металізації на предметах-носіях.
Встановлення факту підробки виробів з дорогоцінних металів та сплавів.
Визначення кількісного вмісту золота в сплавах системи мідь-золото (ювелірні вироби, зубні протези тощо).
Встановлення спільної родової (групової) належності металів, сплавів та виробів з них.

Типові питання, що виносяться на експертизу:
чи присутні на предметах-носіях сліди конкретних металів?
чи присутні сліди металізації конкретним металом в області пошкоджень на даних предметах?
чи є на даному предметі ошурки заліза ( іншого металу)?
з якого металу (сплаву) виготовлені дані предмети (зубні протези, обручка, браслет тощо)?
чи не мають надані на дослідження металеві об’єкти спільної родової (групової) належності?