Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»

Завдання та можливості експертизи.
Встановлення факту належності речовини до наркотичних засобів,психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Виявлення на предметі-носії слідів наркотичних засобів,психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Віднесення наданих на дослідження речовин до прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів,психотропних речовин або їх аналогів.
Встановлення спільного джерела походження наданих на дослідження наркотичних засобів,психотропних речовин та прекурсорів.
Встановлення можливостей виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин згідно опису або виявлених рецептур.

Типові питання, що виносяться на експертизу.
1.По вилучених речовинах:
чи містять представлені на дослідження об’єкти наркотичні засоби,психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, якщо так, то які саме, яка їх маса?
чи мають вилучені в різних місцях або у осіб наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори спільне джерело походження?
2.По вилученому обладнанню:
чи є на представлених об’єктах (предметах) сліди (залишки, нашарування) наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, якщо так, то яких і яка їх маса?
чи відносяться представлені на дослідження об’єкти до спеціального обладнання для виготовлення наркотиків?
чи використовувалися представлені на дослідження об’єкти (предмети) для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин?
3.По вилучених рукописах:
чи маються на рукописах описи виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин, якщо так, то яких саме?
чи можливо виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин згідно опису?
4.По показах затриманого, зафіксованих у протоколі:
чи можливе виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин, згідно схем та описів їх отримання, які викладені в протоколі допиту затриманого (підозрюваного)?