Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 8.4 «Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів»

Завдання та можливості експертизи.
Встановлення виду, типу, групи, призначення нафтопродуктів (НП) та пально-мастильних матеріалів (ПММ).
Виявлення в НП та ПММ домішок, встановлення їх природи та можливих шляхів походження.
Виявлення на предметах-носіях слідів НП та ПММ, встановлення їх виду, типу, групи, призначення.
Встановлення спільної родової (групової) належності НП та ПММ.

Типові питання, що виносяться на експертизу:
чи є … (вказуються речовини, надані на дослідження) НП та ПММ, якщо так до якого виду вони відносяться?
чи є на … (вказуються предмети-носії, які надаються) сліди НП та ПММ?
чи мають … (вказуються речовини, які порівнюються) спільну родову чи групову належність?