Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 8.2 «Дослідження полімерних матеріалів та виробів з них»

Завдання та можливості експертизи.
Встановлення виду та хімічного складу пластмас та полімерів.
Встановлення спільної родової (групової) належності пластмас та полімерних матеріалів (гуми, штучної шкіри, синтетичних плівок тощо).

Типові питання, що виносяться на експертизу:
Чи є на предметі-носії мікрочастинки полімерного матеріалу?
До якого роду (виду) належить даний полімерний матеріал?
З якого виду полімерного матеріалу виготовлено даний предмет?
Чи мають дані зразки полімерних матеріалів спільну родову (групову) належність?