Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 8.1 «Дослідження лакофарбових матеріалів та покрить»

Завдання та можливості експертизи.
Розпізнання та встановлення належності досліджуваної речовини до лакофарбових матеріалів;
Встановлення спільної родової (групової) належності об’єктів, що порівнюються;
Ідентифікація або диференціація певного пофарбованого предмета;
Визначення хімічного та елементного складу ЛФМ та ЛФП;
Визначення фактів (способу) пофарбування певного предмета (заводський чи незаводський);
Визначення кольору ЛФМ та ЛФП;
Визначення цільового призначення ЛФП;
Виявлення нашарувань ЛФП на предметах-носіях.

Типові питання, що виносяться на експертизу:
чи є даний об’єкт лаком,фарбою(питання ставить до рідких форм)?
чи є на даному об’єкті частинки лакофарбових матеріалів (ЛФМ)?
до якого виду належить даний ЛФМ і яке його призначення?
чи не має фарба, якою пофарбований даний предмет, і фарба, вилучена у підозрюваного спільну родову (групову) належність (одне джерело походження)?
чи однакові за хімічним складом частинки лакофарбових покрить (ЛФП), виявлені на місці події, та зразки ЛФП, вилучені з транспортного засобу?
чи є частинах транспортного засобу частинки сторонніх ЛФП; якщо так, то чи не є вони частинками ЛФП конкретного транспортного засобу?
чи пофарбовано об’єкт будівельними (художніми) фарбами; якщо так, то якими саме?