Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 8.15 «Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів»

Завдання та можливості експертизи:
Встановлення факту належності речовини до сильнодіючих і отруйних лікарських засобів.
Виявлення на предметі-носії слідів сильнодіючих і отруйних лікарських засобів.
Встановлення спільного джерела походження наданих на дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів.

Типові питання, що виносяться на експертизу:
Чи є на предметі носії (зазначається, на якому саме) сліди сильнодіючих чи отруйних лікарських засобів?
Чи є надана речовина сильнодіючим чи отруйним лікарським засобом, якщо так і яким (якою) саме?
Чи мають дані сильнодіючі чи отруйні лікарські засоби спільну родову (групову) належність?