Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 10.18 «Дослідження технічної експлуатації електроустаткування»

Основним завданням електротехнічної експертизи є встановлення причин виникнення аварійних режимів в електричних мережах та електрообладнанні, вплив цих режимів на роботу електроприладів та електробезпеку людини, аналіз роботи електроустановок та їх відповідність нормативним вимогам.

Об’єктами електротехнічної експертизи є електрообладнання, електроприлади, їх частини, фрагменти електропроводів і кабелів, улаштування електрозахисту, електрокомутаційне влаштування, електричні схеми тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

-Чи відповідає виконання електрообладнання даному середовищу?

-Визначити технічні характеристики електрообладнання, що надане на дослідження?

-Чи знаходились електроустановка, електроприлад чи електромережа у справному стані? Якщо ні, то які причини несправності?

-Чи виникли несправності внаслідок заводських дефектів, чи до несправностей призвела експлуатація  порушенням вимог заводу-виробника?

-Чи суперечив стан електропроводки об’єкта нормативним вимогам?

-Чи відповідає перетин жил електропроводів струмовому навантаженню та потужності об’єктів споживача?

-Чи відповідають характеристики влаштувань електрозахисту (плавкого запобіжника, автоматичного вимикача тощо) нормативним вимогам?

-Чи мають улаштування електрозахисту зміни та переробки конструкції? Якщо так, то як це позначилось на їх характе­ристиках?

-У якому стані були на об’єкті пристрої заземлення та захисту від блискавки? Чи відповідали вони нормативним вимогам?

-Чи мають струмопровідні частини електрообладнання ознаки аварійних явищ (оплавлення, сліди струмоперевантаження, короткого замикання тощо?;

-Яка причина виникнення короткого замикання в електрообладнанні споживача?

-Який механізм виникнення та розвитку аварійного режиму роботи електроустановки?

-Чи спрацювало улаштування електрозахисту при аварійному режимі електроустановки? Якщо ні, то чим це викликано?

-Чи відповідає електромережа та підключення електролі­чильника споживача нормативним вимогам?

-Чи дозволяла  дана схема підключення, споживача користуватися електроенергією поза приладом обліку?

-Які межі відхилення напруги в мережі споживача допу­скаються нормативними документами?

-Чи відповідає електрообладнання з існуючими елементами електрозахисту; нормативним документам?