Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями»

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються в період проведення експертиз та досліджень, пов’язаних з охороною прав на знаки для товарів та послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів тощо:
-Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України No «YYY» тотожнім або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України No «ХХХ» (раніше зареєстрованим чи заявленим на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг)?
-Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України No «ХХХ» та позначення «YYY» на вилученій продукції тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати?
-Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України No «ХХХ» та фірмове найменування «YYY» тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати?
-Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України No «ХХХ» та зазначення походження товарів «YYY» тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати?
-Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України No «ХХХ» та позначення, що застосоване (відображено) в діловій документації, рекламі, мережі Інтернет, у доменному імені підприємством «А», тотожними чи схожими настільки, що їх можна сплутати?
-Чи є добре відомий в Україні знак та знак для товарів і послуг і послуг за свідоцтвом України тотожними чи схожими настільки, що їх можна сплутати?