Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 13.4 «Дослідження, пов’язані з промисловими зразками»

Орієнтовні питання, що вирішуються в період проведення експертиз та досліджень, пов’язаних з промисловими зразками:
-Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України No «ХХХ» ознаки, яких не було у матеріалах заявки?
-Чи містить зображення промислового зразка за патентом України No «ХХХ» фірмове позначення «YYY», що відоме в Україні і належить ТОВ «YYY», яке одержало право на нього до дати подання до Установи заявки на промисловий зразок?
-Чи містить зображення промислового зразка за патентом України No «ХХХ» кваліфіковане зазначення походження товарів «YYY»?Чи використано у виробі «ААА» сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України No «ХХХ»?