ОСНОВНИЙ ПЕРЕЛІК ВИРІШУВАНИХ ПИТАНЬ ЗА ЕКСПЕРТНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 10.17 «ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ОБЛАДНАННЯ) ТА ЗАСОБІВ»

Експертиза телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів – це  дослідження цифрових та аналогових приладів з метою встановлення технічних параметрів та стану об’єкта, визначення функціонального призначення.

Завданнями даного виду експертизи є:

 • визначення характеристик та параметрів  телекомунікаційних систем та засобів;
 • встановлення фактів  та  способів   передачі   (отримання) інформації в телекомунікаційних системах;
 • встановлення фактів та способів доступу до систем, ресурсів та інформації у сфері телекомунікацій;
 • визначення якості телекомунікаційних послуг;
 • встановлення технічного стану телекомунікаційних систем та засобів;
 • встановлення типу, марки, моделі та інших класифікаційних категорій телекомунікаційних систем та засобів;
 • дослідження алгоритмів  обробки інформації та її захисту у сфері телекомунікацій.

Об’єктами дослідження телекомунікаційних систем та засобів є телекомунікаційні системи, засоби, мережі, їх складові частини та інформація, що ними передається, приймається та обробляється.

Типові питання, які вирішує експертиза телекомунікаційних систем та засобів:

 • які тип, марка, модель телекомунікаційного засобу (системи)?
 • чи в робочому стані знаходиться телекомунікаційний засіб (об’єкт)?
 • які технічні характеристики (параметри) має телекомунікаційний засіб?
 • які характеристики підключень до мережі має телекомунікаційний засіб?
 • чи мав місце факт доступу до телекомунікаційної системи та в який спосіб?
 • чи мало місце використання ресурсів та інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?
 • чи мав місце факт передачі (отримання) інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?
 • чи є ознаки втручання в роботу  телекомунікаційної  системи?
 • чи змінювались користувачем телекомунікаційної системи (мережі) налаштування окремих пристроїв, як саме і в який час?
 • яка причина непрацездатності телекомунікаційного засобу (системи)?
 • який загальний характер підключень до телекомунікаційної мережі виконував об’єкт (телекомунікаційна система, засіб)?
 • за допомогою яких програмних засобів здійснювалось підключення до телекомунікаційної мережі?
 • яка топологія апаратних засобів, об’єднаних у телекомунікаційну систему?
 • чи відповідає телекомунікаційна система (засіб) технічній документації?
 • чи можливо використання телекомунікаційного засобу (обладнання) для вказаних цілей?
 • чи могли апаратні засоби об’єднуватись у телекомунікаційну мережу та за якими ознаками?
 • які шляхи маршрутизації даних в телекомунікаційній системі?
 • за яким алгоритмом  обробляється чи оброблена інформація телекомунікаційним засобом (системою)?