Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 9.1 «Дослідження об’єктів рослинного походження»

Основні завдання:
-встановлення належності об’єктів до рослинного походження (далі -біологічне походження) до конкретного біологічного таксона (родини, роду, виду тощо), а також виявлення мікрооб’єктів зазначеного походження в будь-якій масі або на предметах обстановки місця події (предметах-носіях);
-встановлення спільної родової (групової) належності декількох порівнюваних об’єктів;
-встановлення належності об’єктів рослинного походження до наркотичних засобів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
-Яка природа даного об’єкту? Якщо він рослинного походження, то яка його таксономічна належність?
-Чи є на предметі-носії мікрооб’єкти рослинного походження? Якщо є, то яка їх таксономічна належність?
-Чи мають об’єкти рослинного походження, що порівнюються, спільну родову (групову) належність?