Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 10.8 «Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки»

Предмет 
Предметом пожежно-технічної експертизи та експертних пожежно-технічних досліджень є:

 • фактичні дані про обставини, що передували пожежі;
 • технічна характеристика об’єкта до пожежі і його технічний стан після пожежі;
 • сліди термічних ушкоджень; дії осіб, які відповідають за пожежну безпеку об’єкта, і осіб, які брали участь у гасінні пожежі;
 • інформація про пожежу, що міститься в матеріалах справи; засоби підпалу; дані, одержані експертизами інших видів, а також фактичні дані, що встановлюються експертом пожежно-техніком на базі наукових та технічних спеціальних знань в галузі пожежної справи.

Об’єкт
Об’єктами пожежно-технічної експертизи та експертних пожежно-технічних досліджень є місце пожежі зі слідами термічного впливу та продуктів горіння. До об’єктів пожежно-технічної експертизи також можуть належати обгорілі й звуглілі спалимі і важко-спалимі конструкції будинків і споруджень, а також залишки згорілих чи частково обгорілих предметів; електроустаткування і електроприлади; різні технічні спорудження і технологічне устаткування; опалювальні й нагрівальні прилади; предмети зі слідами легкозаймистих чи пальних рідин; речовини й матеріали, здатні займатися й самозайматися; знаряддя підпалу або їхні залишки; протипожежна техніка й вогнегасні засоби і т.д.

Завдання
Пожежно-технічну експертизу (ПТЕ) відносять до класу інженерно-технічних експертиз і виконують з метою обґрунтування явищ пожеж та виявлення фактичних даних, що мають значення для встановлення причин, які їх обумовили. Установлення причини виникнення пожежі є одним із ключових завдань у розслідуванні кримінальних та цивільних справ цієї категорії, а також при розгляді їх у судах, оскільки ці обставини можуть бути певним чином пов’язані з пожежами, що трапляються внаслідок діяння людей або проявів природних явищ.

Питання:
Перелік питань, які найчастіше ставлять перед експертами:

 1. де знаходився осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
 2. якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
 3. яка причина виникнення пожежі?
 4. чи відповідав стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?
 5. який час тривала пожежа?
 6. чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?
 7. чи можливе загорання даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?
 8. чи можливе самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?
 9. що було первинним: пожежа чи вибух?
 10. чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?
 11. де розміщувались зони розвитку горіння, теплового впливу та задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про речову обстановку місця пожежі?
 12. яке джерело запалювання зумовило займання наявного горючого середовища (матеріалу, речовини) у місці формування осередку пожежі?
 13. який механізм виникнення пожежі?
 14. які обставини події пожежі зумовили її наслідки?