Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 12.3 «Оцінка судноплавних засобів»

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1. Яке найменування та призначення представленого на дослідження об’єкту?
2. Яка (ринкова) вартість об’єкта (вказується найменування об’єкта, марка, модель тощо), представленого на дослідження, станом на (дата скоєння правопорушення)?
3. Яка (ринкова) вартість об’єкта (вказується найменування об’єкта, марка, модель тощо), станом на (дата скоєння правопорушення) за інформацією, що додається до постанови (ухвали) про доручення проведення транспортно-товарознавчої експертизи (вказуються конкретні матеріали, на підставі яких проводиться визначення вартості)?
4. Чи відповідає представлений на дослідження об’єкт (вказується найменування об’єкта, марка, модель тощо) вимогам нормативної та технічної документації (ДСТУ, ГОСТ) за органолептичними показниками?
5. Чи відповідає представлений на дослідження об’єкт (вказується найменування     об’єкта,     марка,    модель    тощо)     наданим    зразкам за органолептичними показниками?
6. Чи відповідають маркувальні дані об’єкта (вказується найменування об’єкта, марка, модель тощо) дійсним технічним характеристикам?
7. Яким характеристикам відповідає представлений на дослідження об’єкт (вказується найменування об’єкта, марка, модель тощо) згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності?
8. Яким характеристикам відповідає об’єкт (вказується найменування об’єкта, марка, модель тощо) згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності?
9. Які дефекти (недоліки) містить наданий на дослідження об’єкт (вказується найменування об’єкта, марка, модель тощо)? Чи є ці дефекти (недоліки) істотними? Чи можлива подальша реалізація (експлуатація) об’єкта за наявності виявлених дефектів?
10. Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (при пожежі, зіткненні тощо)?