04
травня
2017
року
працівниками
Одеського
НДЕКЦ МВС України було
взято участь в учбовому
семінарі, який проводився під
керівництвом
слідчого
управління на базі ГУНП в
Одеській області. Семінар
проводився
з
метою
підвищення фахового рівня
слідчих
та
інспекторів-
криміналістів
слідчих
територіальних підрозділів в
рамках проведення ними огляду місця події, призначення судових експертиз
та досудового розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи.
В семінарі брали участь
завідувач сектору балістичного
обліку Непокойчицький О.В.,
завідувач сектору дослідження
зброї Осипенко Д.М., заступник
завідувача
відділу-завідувач
сектору
фізико-хімічних
досліджень Єштокін В.І. та
судовий
експерт
сектору
імунологічних,
цитологічних
видів досліджень та досліджень
волосся Прокоф’єва Н.Ю., які
відповіли на всі поставлені
питання та особливу увагу звернули на проблеми пов’язані з основними
аспектами, нормативними вимогами, прийомами та методами проведення
огляду місця події, особливостями ведення криміналістичних обліків,
основними вимогами призначення ситуаційної та комплексної експертизи,
коректністю питань, які ставляться судовому експерту при призначенні судової
експертизи, помилками при оформленні постанов про призначення судової
експертизи, особливостями вилучення, фіксації, упаковки та зберігання об’єктів
біологічного походження та слідів одорологічного походження, необхідністю
та правильністю проведення візування та відбору проб.
Також, судовими
експертами Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного
центру МВС України було доведено до відома працівникам ГУНП в Одеській
області інформацію про можливість проведення на базі центру судової
біологічної експертизи за експертною спеціальністю
9.3
«Імунологічні
дослідженняª.
Керівництво та працівники Одеського науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України в подальшому розраховують на
продовження активної та плідної співпраці з підрозділами ГУНП в Одеській
області та сподіваються на недопущення в подальшій роботі співробітниками
поліції помилок при виявленні, фіксації, вилученні, пакуванні слідової
інформації на оглядах місця вчинення злочинів та призначення судових
експертиз.