Основний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 10.14 «Оцінка земельних ділянок»

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
-Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) земельної ділянки?
-Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: -1/2, -1/4 тощо) земельної ділянки?
-Яка вартість права користування (зазначити право: постійного користування, оренди тощо) земельною ділянкою?
-Чи відповідає виконана оцінка земельної ділянки (або права користування земельною ділянкою) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?